Ishrana trudnica i multipla skleroza

Konzumiranje mleka za vreme trudnoće utiče na budući rizik deteta da oboli od multiple skleroze. Saveti trudnicama da piju više mleka, prenošeni sa kolena na koleno, su dobili naučnu potvrdu.

Podatke su izneli istraživački tim stručnjaka Američke akademije za neurologiju i Harvardske škole za javno zdravlje. Preko 35.000 majki je intervjuisano o njihovoj ishrani tokom trudnoće. Takođe, je analizirano zdravlje njihove odrasle dece. Nakon 16 godina praćenja kod 199 osoba je dijagnostikovana multipla skleroza. Doktori su primetili da je mnogo manja verovatnoća da se razvije ova bolest kod učesnika istraživanja čije su majke pile više mleka tokom trudnoće.

Procenjuje se da je rizik od multiple skleroze kod dece manji za 56% ako majka tokom trudnoće pije četiri čaše mleka. Takođe, je uočeno da je rizik oboljevanja manji za 45% kada majčin organizam ima više koncentracije vitamina D.

Smatra se da vitamin D iz mleka ima pozitivan uticaj na razvoj mozga i celokupnog nervnog tkiva još u majčinoj utrobi. Zato je za trudnice izuzetno važno unošenje veće količine mleka. Isti efekat ima i unošenje veće količine masne morske ribe, kao i izlaganje trudnice sunčevoj svetlosti.