Dužina menstrualnog ciklusa

Dužina menstrualnog ciklusa, koja se smanjuje sa godinama, može ukazivati na rezervu jajnika, izjavili su švedski istraživači u časopisu "Plodnost i sterilitet" (Fertility and Sterility). Doktor Tomas Brodin (Thomas Brodin, Malarsjukhuset in Eskilstuna, Sweden) je sa kolegama analizirao menstrualne cikluse žena koje su imale uspešnu trudnoću i porođaj.

Tokom istraživanja analizirana je dužina 6.271 menstrualnih ciklusa. Cilj istraživanja je bilo da se utvrdi da li dužina menstrualnog ciklusa može biti pokazatelj rezerve jajnika. Sa porastom godina starosti dolazilo je do blagog pada srednje vrednosti dužine menstrualnog ciklusa. Od dvadesete do četrdeset pete godine prosečno skraćenje ciklusa je iznosilo približno dva dana. 

Analizirani su ciklusi žena koje su bile u programu vantelesne oplodnje (IVF). Zaključili su da dužina ciklusa utče na učestalost trudnoće i porođaja, čak i kada se uzme u obzir starost žena. Istraživači su zaključili da je najveća plodnost na dan ovulacije i 4 do 5 dane pre nje. 

Doktor Brodin ističe da je dužina ciklusa povezana i sa odgovorom jajnika na delovanje FSH (folikulostimulirajućeg hormona) i kvalitetom embriona. Šanse za porođaj posle vantelesne oplodnje su se skoro udvostručavale kod žena koje su imale menstrualni ciklus duži od 34 dana u odnosu na žene čiji je ciklus bio kraći od 26 dana. Jedan menstrualni ciklus je vreme od prvog dana menstruacije do poslednjeg dana pre sledeće menstruacije. 

U oceni rezerve jajnika i plodnosti ne može se koristiti samo dužina menstrualnog ciklusa. Međutim, dužina cilkusa se može koristiti kao jednostavan i lako dostupan pokazatelj rezerve jajnika. Skraćenje menstrualnog ciklusa može blagovremeno da ukaže na smanjenje plodnosti žene. Skraćenje ciklusa ukazuje i na predmenopauzu, označavajući da je janik počeo da se iscrpljuje. 

U vezi praktičnih saveta parovima koji žele da dobiju decu Dr Brodin ističe da se ne bi trebalo oslanjati na seksualni odnos u vreme ovulacije. Tačno vreme ovulacije nije moguće uvek precizno odrediti. Za parove je bolje da imaju redovne seksualne odnose dva – tri puta nedeljno. Na taj način će sperma uvek biti prisutna u vreme ovulacije. Parovi koji imaju problema sa plodnošću treba da se obrate lekarima za stručnu pomoć, a ne da sami analiziraju ženin menstrualni ciklus i da u skladu sa njim nastoje da dođe do oplodnje.