Predmenstrualna astma

Rasprostranjenost astme je veća među zenama nego muškarcima, pri čemu se polovina bolničkog lečenja astme dešava u predmenstrualnom periodu. Mehanizmi razvoja "predmenstrualne" astme (PMA) su nepoznati i nisu jasno opisani u medicinskoj literaturi.

Australijski naučnici su sproveli studiju sa ciljem proučavanja rasprostranjenosti astme u vezi sa danima menstrualnog ciklusa, tok astme u odnosu na menstrualni ciklus (iz ciklusa u ciklus), efikasnost primene konbinovanih oralnih kontraceptiva, veza astme sa predmenstrualnim simptomima (PMS).

Pretpostavka ove studije je bila da u predmenstrualnom periodu kod žena sa astmom tokom poslednjih 12 nedelja je bilo 2 do 4 menstrualnih ciklusa praćenih pogoršanjem astme. Često su bili izraženiji simptomi astme, i povećano koriscenje beta-2-adrenoblokatora i inhalacionih kortikosteroida u jutarnjim i večernjim časovima.

Izraženost astme se ocenjivala učestalošću simptoma, neophodnošću korišćenja lekova i spirometrijskim parametrima. Ako su ovi pokazatelji izmenjeni za 20% najmanje dva uzastopna dana luteinske faze ciklusa (poslednjih 14 dana od menstruacije) u poređenju sa pokazateljima u folikulinskoj fazi ciklusa (prvih 7 dana od pocetka menstruacije) , promene su se odnosile na predmenstrualnu astmu. 57% ispitanica su imale znake PMA. U 25% pacijentkinja su se znaci PMA javljali u svakom ciklusu.

Pri korišćenju oralnih kontraceptivnih sredstava PMA se javljala u 55%, a među ženama koje ih nisu koristile PMA se javljala u 59% slucajeva. Nije uočena nikakva veza izmedju PMS i izraženosti PMA. Kod PMA je većinom dolazilo do pojačanja simptoma astme, kao i povećanja potrebe za lekovima od drugog do četvrtog dana ciklusa. Prema tome zaključuje se da korišćenje kontraceptivnih sredstava nije zaštitni faktor – ne sprečava pojavu predmenstrualne astme. Neophodna su podrobnija istrazivanja o PMA.