Plastična hirurgija kod dece

Uloga plastične i rekonstruktivne hirurgije kod dece je višestruka i u mnogim aspektima se razlikuje od primene kod odraslih, s obzirom na specifičnost dečijeg organizma koji je još uvek u fazi rasta i razvoja.

Jedna od specifičnosti ove hirurgije je da nije ograničena ni na jedan određeni deo tela, organ ili organski sistem, već pokriva rad na celom telu i licu (ne računajući unutrašnje organe), baratujući pri tom sa različitim tkivima - kožom, mišićima, hrskavicom, kostima, nervnim i masnim tkivom i dr. Sveukupan broj i vrste kongenitalnih anomalija je nemoguće nabrojati.

Jedna od najčešćih anomalija je takozvana zečja usna (rascep primarnog i/ili sekundarnog nepca), koja se operiše već u vrlo ranom uzrastu, počev od šestog meseca života. Nešto ređe, ali takođe prisutne, jesu kongenitalne anomalije usne školjke (nedostatak, mala ili skrivena), kapaka (epicantus) i vrata (pterygium colli). Česte su i različite anomalije šake, kao što su: spojeni prsti (sindaktilija) ili prekobrojni prsti (polidaktilija) i kongenitalne kontrakture šake (urođeno zgrčena šaka).

Anomalije polnih organa (hypospadia, epispadia, aplazija vagine i dr.) predstavljaju poseban i složen segment koji je u domenu i urologije i plastične hirurgije. Operacija koja se najčešće izvodi čak i kod veoma male dece je korekcija ušiju (otopostaza, „klempave uši“). Operacija se vrši najčešće u uzrastu od 10-14 godina, mada može i ranije, ukoliko se pokaže da dete ima ozbiljne komplekse, osećaj nesigurnosti i probleme sa vršnjacima i ukoliko to i školski psiholog potvrdi. U izuzetnim slučajevima operacija se može uraditi i ranije, pre polaska u školu.

Što se tiče drugih estetskih korekcija, kao što su uvećanje grudi, liposukcija, podebljanje usana ili korekcija nosa, najčešće se čeka da osoba postane punoletna, ali i tu može biti izuzetaka. Pre svega, bitna je procena da je rast i razvoj završen i definitivan, da je osoba dovoljno zrela za svoje godine i svesna svih posledica koje ovakve operacije mogu nositi. Postojanje kompleksa i bitno nezadovoljstvo izgledom su faktori koji mogu biti razlog da se operacija ranije izvede. U svim ovim slučajevima, važna je pažljiva procena od strane lekara i naravno, neophodan je pristanak roditelja.