Mobilni telefon opasan po dečiji mozak

Roditelji bi trebali svojoj deci mlađoj od šesnaest godina da ograniče upotrebu mobilnih telefona. U tom periodu neurološki sistem je još u razvoju, glave su manje i lobanje tanje, pa zračenje može lakše prodreti i prouzrokovati oštećenja.

Dugotrajna upotreba mobilnog telefona, može dovesti do fatalnog tumora mozga, pokazala je nova studija kojom se dvanaestogodišnjacima ne preporučuje korištenje mobilnog telefona, osim u hitnim slučajevima. 

Ljudi koji su počeli koristiti mobilne telefone pre 20-e godine imali su pet puta više slučajeva glioma", rekao je profesor Lennart Hardell sa Univerzitetske bolnice u Orebru.

Uz preporuke o korištenju hands-free uređaja i ograničavanja mobilnog komuniciranja na SMS-poruke, profesor Hardell napomenuo je kako ništa manje štetno nije zračenje iz kućnih bežičnih telefona, koji učetvorostručuju rizik od glioma. Veći je rizik i od akustičnog neuroma, koji istina, nije fatalan, ali može uzrokovati gubitak sluha. 

Švedska studija je prezentovana u Londonu na konferenciji o uticaju mobilnih uređaja na zdravlje.