Kontaktna sočiva mere očni pritisak

Naučnici sa univerziteta u Kaliforniji su uspeli da preko sočiva neprekidno mere očni pritisak i po potrebi automatski ubacuju lek za njegovo sniženje, što će značiti mnogo efikasnije lečenje glaukoma i sprečavanje slepila miliona bolesnika, prenosi Blic. 

Sočiva budućnosti, korišćena u njihovom eksperimentu su izgrađena od Polidimetilsiloksina. Ona imaju nanosrebrna vlakna koja grade mrežu sa 64 tačke preko kojih se meri očni pritisak. Svaka tačka nezavisno meri nivo pritiska, a sve informacije prosleđuje u računar koji dalje beleži ukupan pritisak unutar oka. U budućnosti će moći da se prave sočiva na tom principu, mnogo preciznija, sa gušćom nevidljivom mrežom tačaka za beleženje visine očnog pritiska.

Kontaktna sočiva koja mere očni pritisak će moći pomoću slabe električne struje, koju pacijent ne može da registruje, da potisnu lek u oko osobe koja ih nosi. Lek bi na taj način delovao u trenutku kada je to zaista potrebno i onemogućile bi se greške u lečenju.

Otkriće ovih sočiva će znatno povećati efikasnost lečenja glaukoma, bolesti koja je na drugom mestu uzroka slepila u svetu. Kod ove bolesti očni pritisak varira u toku dana i može u težim slučajevima da se promeni u roku od jednog minuta, tako da povremeno merenje pritiska ne daje pravi uvid u njegovo kretanje. Inače u današnjim uslovima kod obolelih od glaukoma pritisak se meri na par meseci. Nošenjem ovih kontaktnih sočiva omogućilo bi se najefikasnije lečenje i izbegle komplikacije glaukoma.