Solarijum i bazocelularni rak kože kod mladih

Solarijum, koji je već povezan sa povećanim rizikom razvoja najopasnijeg raka kože - melanoma, povezan je i sa učestalijom pojavom najčešćeg raka kože - bazocelularnog karcinoma kože.

Naučno istraživanje objavljeno u časopisu Journal of American Academi of Dermatology pokazuje vezu između najčešćeg raka kože - bazocelularnog karcinima i sunčanja u solarijumu. Svetska zdravstvena organizacija klasifikuje sunčanje u solarijumu kao karcinogen za ljude.

Stručnjaci iz škole javnog zdravstva Yale u New Havenu, Connecticut utvrdili su da mlade osobe koje se sunčaju u solarijumu imaju 69 posto veće izglede za raniju pojavu bazocelularnog raka kože.

"Solarijum se iznenađujuće često navodio u našem istraživanju mladih pacijenata s rakom kože, posebno žena što delom može objasniti zašto se 70 posto ranije pojave raka beleže kod žena", kazala je Susan Mayne, jedna od voditeljica istraživanja.

Ranije istraživanje koje je radio Univerzitet u Minnesoti utvrdilo je povećan rizik razvoja malanoma za 74 posto bez obzira na dužinu i učestalost sunčanja u solarijumu.

Istraživanje je obuhvatilo 750 pacijenata mlađih od 4o godina i utvrđeno je da je rizik pojave raka rastao s godinama provedenim u sunčanju u solarijumu kao i da se kod trećine pacijenata s bazocelularnim rakom kože do 40. godine života pojavio taj rak na još najmanje jednom mestu.