Pronađen je gen za transseksualnost

Prihvaćen je stav da transseksualnost nije čovekov izbor. Australijski naučnici su otkrili vezu između gena odgovornog za dejstvo testosterona i muškog transseksualizma.

Analiza DNK 112 dobrovoljaca muškaraca – transseksualaca je pokazala da se kod njih češće sreće duža varijanta gena koji kodira androgene receptore. Ta genetska razlika može dovesti do slabijeg testosteronskog dejstva. Međutim, naglasili su naučnici, nije isključena uloga i drugih gena na takvo psihičko stanje.

I dalje su prisutna mišljenja da je transseksualnost samo izbor načina života. Međutim, nekoliko novijih istraživanja pokazuje biološku osnovu seksualne orijentacije. Na primer, jedno od istraživanja pokazuje da određene strukture velikog mozga kod muškaraca – transseksualaca imaju anatomsko – fiziološke karakteristike tipičnije za žene.

Duža varijanta gena androgenog receptora je povezana sa manje efikasnim testosteronskim efektom. To još u majčinoj utrubi utiče na polni razvitak čoveka. Između ostalog, promene utiču na strukturu i funkciju mozga, dovodeći do njegove nedovoljne “maskulinizacije”.

Autori, ove do danas najveće studije o prirodi transseksualizma, planiraju proveru dobijenih preliminarnih rezultata na široj populaciji. Već sada su ubeđeni da su različitosti u seksualnom ponašanju izazvane ne toliko psihičkim, već fiziološkim promenama, koje su posledica genetskih promena.