Efikasna vakcina protiv raka dojke

vakcina protiv raka dojkeNa Medicinskom fakultetu Univerziteta u Vašingtonu pronađena je vakcina protiv raka dojke, koja može bezbedno da se primenjuje kod bolesnike sa metastazama raka dojke, piše Medical News Today.

Vakcina stimuliše imunitet bolesnika, bela krvna zrnca napadaju ćelije raka i sprečavaju napredovanje tumora. Vakcina deluje preko belančevine mamaglobin-A koja se pretežno nalazi u tkivu dojke. Za sada je nepoznata uloga mamaglobulina-A u zdravom tkivu. Ranija istraživanja su pokazala da se ova belančevina u tumorskim ćelijama stvara u ogromnim količinama.

Istraživanje je sprovedeno na 14 bolesnika sa uznapredovalim metastazama. Pokazalo je da vakcina usporava napredovanje bolesti. Kod polovine je progresija zaustavljena nakon godinu dana od primene vakcine, za razliku od kontrolne grupe lečene na drugi način gde je napredovanje zaustavljeno kod oko petine bolesnika.   

To daje nadu da će vakcina moći da pomogne kod preko 80% obolelih. Nažalost, kod manjeg broja obolelih vakcina je neefikasna jer tumorske ćelije ne produkuju mamaglobin-A.

Istraživanje je pokazalo da je primena vakcine bezbedna. Kod osam pacijenta zabeležena su blaga ili umerena neželjena dejstva u vidu osipa, stanja sličnog gripu ili osetljiosti na mestu primene. Nije bilo nikakvih ozbiljnijih ili po život opasnih reakcija.

Planira se ispitivanje vakcine na dobrovoljcima sa početnim rakom dojke. Istraživači kod njih očekuju bolje rezultate, jer je njihov imunitet jači od bolesnika sa metastazama. 

Izvor