Neki statini su opasni po zdravlje

Neki lekovi koji snižavaju holeterol - statini mogu da dovedu do šećerne bolesti, piše Timest Colonist.

Naučnici iz Toronta smatraju da su opasni statini sa visokom koncentracijom aktivnih sastojaka, dok za manje doze statina nije uočen povećan rizik od dijabetesa. Dr Muhammad Mamdani savetuje bolesnike da pređu na korišćenje nižih doza statina. 

Ako je rizik od  potencijalnih komplikacija povišenog holesterola veći od rizika za pojavu dijabetesa ima svrhe korišćenje visokih doza statina. Možda su pacijentima sa visokim LDL-holesterolom, opasnim oblikom holesterola, potrebne veće doze statina. Kod većine bolesnika to nije slučaj, pa zato treba primenjivati niže doze leka kad god je to moguće.  Dr Muhammad Mamdani smatra da je bezbednije korišćenje provastatina (neke studije pokazuju da štiti od dijabetesa) ili lovastatina.

Rizik od dijabetesa nije veliki. Studije pokazuju da se na hiljadu bolesnika koji koriste jače statine 6 do 10 razboli od šećerne bolesti. Međutim, to nije zanemarljivo jer su statini široko korišćeni lekovi. Treba reći da je još u januaru Ministarstvo zdravlja Kanade govorilo o tim opasnostima i zahtevalo da se u uputstvu za lek stavi upozorenje da povećava rizik od dijabetesa.

Ranija istraživanja su pokazala kontradiktorne rezultate pa su Dr Muhammad Mamdani i saradnici analizirali zdravstveno stanje 470.000 ljudi starijih od 66 godina koji na početku terapije statinima nisu imali dijabet. Pokazalo se da definitivno tri vrste statina povećavaju rizik od šećerne bolesti. Na "crnoj listi" su atorvastatin (kod nas poznat kao Tulip, Atoris, Atorvastatin, Sortis, Torvalipin), simvastatin (kod nas je poznat pod imenom Cholipam, Hollesta, Simvor, Vasilip, Zocor, Simva Hexal) i rosuvastatin (Krestor).

Ne treba da se diže panika. Na lekaru je da proceni šta je najbolje za svakog pacijenta ponaosob. Ako ste jedan od bolesnika koji koristi lek za sniženje holesterola pitajte svog lekara da li ima potrebe da snizite dozu leka ili pređete na drugi statin.

Izvor