Dužina penisa je određena prirodnom selekcijom

Istraživači su zaključili da je relativno dug falus Homo sapiensa - znatno duži nego što je potrebno da obavlja svoju biološku funkciju - rezultat izbora praistorijskih žena tokom mnogih pokoljenja, piše The Independent.

Pre pronalaska odeće ženske jedinke su mogle da vide polni organ uspravnog čoveka (homo erektusa). Birale su one sa većim falusom i tako omogućile da u procesu prirodne selekcije ovaj organ evoluira do većih dimenzija, nego što je neophodno. 

Privlačnost muškaraca sa većim polnim organom sačuvala se u dubini ženske psihe do današnjih dana, izjavljuje Brajan Moc iz Australijskog nacionalnog univerziteta u Kanberi, glavni autor studije objavljene u časopisu The Nacional Academy of Sciences.

"Utvrdili smo da na mušku atraktivnost značajno utiče veličina penisa. Konkretno, utvrdili smo da se veći penisi bolje ocenjuju od malih", izjavio je on za časopis The Independent.

Ovaj zaključak je zasnovan na studiji u kojoj je učestvovalo sto Australijskih žena. One su zamoljene da ocene 49 slika nagih muškaraca u prirodnoj veličini ocenama od 1 do 7. Pored dužine penisa, na ocenu je uticala visina muškarca, a takođe širina njegovih ramena i kukova.

Izvor