Odobren lek protiv zavisnosti od alkohola

Na Evropskom tržištu je odobren lek protiv alkoholne zavisnosti Selincro (nalmefene), saopštava Mecidal Daily. Danska kompanija Lundbeck je dobila dozvolu da prodaje lek u svim Evropskim zemljama. U prodaji se očekuje sredinom godine.

 

Lek spada u grupu selekrtivnih antagonista opinoidnih receptora. Namena mu je da smanji konzumiranje alkohola kod odraslih osoba zavisnih od alkohola koje preterano piju (muškarci više od 60g dnevno, a žene 40g) pri čemu nemaju apstinencijalni sindrom i nije im neophodna hitna detoksikacija.

 

Selincro je dostupan u obliku tableta koje ne moraju redovno da se piju. Pacijenti mogu da ih koriste povremeno kada osete želju za alkoholom. Zahvaljujući naglom padu osećaja euforije nakon konzumiranja alkohola osoba nema želju da ga pije.

 

Učesnici kliničkog ispitivanja leka su nakon mesec dana smanjili konzumiranje alkohola za 40%, a na kraju ispitivanja (kroz 6 meseci ili godinu) za 60%. Selincro je pokazao efikasnost i kod drugih bolesti zavisnosti.

Izvori