Zdravi zubi kao uslov za zdravu kičmu

Nepravilan zagrižaj vodi krivljenju kičme. Interesantno: zdravlje zuba i kičme su povezani. Tom oblasti medicine, staroj tek 5-6 godina, bavi se neuromišićna stomatologija.

Eksperimentalno je utvrđeno da ako je zagrižaj nepravilan veoma brzo dolazi do krivljenja kičme. U eksperimentu je životinjama sa jedne strane vilice na zube stavljano punjenje (plomba) koja je povećavalo visinu zuba za jedan milimetar, remeteći tako zagrižaj. Već posle nedelju dana životinje su držale krivo glavu i sledila je iskrivljenost kičme. Zato nije isključeno da se iza bolova u kičmi kriju problemi sa zubima.

Pre no što pacijent sedne u stomatološku stolicu lekar teba da obrati pažnju da li drži glavu pravo. Ako je položaj glave, koja je uzgred budi rečeno, teška 5 do 6kg, pomeren za samo 2-5cm opterećenje kičme se povećava za 5kg izazivajući krivljenje kičme. Pravilno držanje glave zavisi od zagrižaja. Ne samo nedostatak pojedinih zuba, već i loše postavljena plomba može da dovede do nepravilnog zatvaranja vilica. Time je poremećen rad mišića žvakača (mastikatormi mišići) kojih na donjoj vilici ima 36.

Da bi se vratilo pravilno držanje glave potrebno je da se normalizuje zagrižaj. Nekada je za to potrebno samo promeniti ili ostrugati plombu ili promeniti krunicu nekog zuba. Nepravilan zagrižaj može da bude uzrok glavobolje, posebno u slepoočnicama gde ima mastikatornih mišića, noćnog škrgutanja zubima, šuštanja i zvonjenja u uhu, trnjenja vrhova prstiju.

Nije čudno, ljudi sa pravilnim zagrižajem žive 20% duže od osoba sa nepravilnim. Konkretno to je zbog činjenice da se kardiovaskularne bolesti često javljaju kod osoba kod kojih je donja vilica malo pomerena unazad (ka kičmi). Pomeranje vilice sužava prečnik gornjih disalnih puteva i znatno se smanjuje priliv kiseonka na šta je posebno osetljivo srce.

Izvor