Predznaci gubitka vida

Vid slabi postepeno - čovek može da nezna da ima problem sa funkcionisanjem očiju sve dok promene ne postanu nepovratne. Evo ranih predznaka gubitka vida.

Promena jasnoće vida tokom dana 

Ujutru vidite jasno, a uveče počinje da vam se magli pred očima. To može da bude simptom dijabetesne retinopatije - komplikacije dijabetesa, koja izaziva oštećenje sitnih krvnih sudova očne jabučice i može da dovede do gubitka vida. Dijabetesna retinopatija je najčešći uzrok slepila odraslih. Javlja se obično nakon pet godina bolovanja od dijabetesa tip 1, dok kod dijabetesa tip 2 moze biti prisutna već pri postavljanju dijagnoze.

Postali ste trapavi

Gubitak perifernog vida se teško uočava. Ako vam se dešava da zakačite nekog u prolazu jer ga niste videli ili čak da dozivite saobraćajnu nezgodu to je siguran znak da se vaše vidno polje suzilo. Gubitak perifernog vida je jedan od osnovnih predznaka glaukoma - povećanja očnog pritiska koji može da dovede do gubitka vida.

Zamagljen lik

Ako je lik u sredini vidnog polja malo zamagljen i nejasan to može da bude prvi znak da je oštećena žuta mrlja (makularna degeneracija). Može i da se uoči da je predmet veći, da su mu rubovi neobični, a da su ravne linije iskrivljene. Tek kasnije, u uznapredovalim slučajevima, dolazi do gubitka centralnog vida.

Neobičan oblik kapaka

Ako kapak neobično visi ili su kapci asimetrični to može da bude znak raka kože kapka. Na tankoj koži kapka može da se razije bazocelularni ili planocelularni karcinom. Ovi oblici raka su retko fatalni ali mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja očiju i slepila.

Nijanse braon boje

Ako vidite svet kao da gledate kroz naočare za sunce to može da bude znak katarakte. To je podmukla bolest kod koje dolazi do zmućenja sočiva. Zamućenje se postepeno povećava i ako se ne reaguje pravovremeno može da dođe do slepila. Bolest se razvija postepeno, vid se lagano pogoršava tako da čovek pomisli da mu naočare nisu dobre i ponekad se javlja lekaru dosta kasno.

Konci i "mušice" u vidnom polju

Ako vam pred očima trepere sitne tačkice i konci ili vidite svetlucave tačke to može da bude znak odlubljivanja mrežnjače (ablacija retine) što zahteva hitnu intervenciju (lasersko "lepljenje"). Iako se ovo može javiti i kod bezazlenijeg taloženja u staklastom telu potrebno je da se odmah javite lekaru. Neki bolesnici se žale da predmete vide iskrivljeno ili talasasto. Kod nekih se kao prvi znak javlja defekt u vidnom polju, kao da se spustila zavesa. Kod mlađih oštećenje je obično posledica povrede u sportu.