Flibanserin – ženska Vijagra

Eksperimentalni lek za pojačanje seksualne želje kod žena, Flibanserin, nemačke farmaceutske kuće Boehringer Ingelheim, je potvrdio svoju efikasnost u kliničkim studijama. To je prvi preparat za lečenje ženske seksualne disfunkcije.

Lek će se prvo proizvoditi za tržište SAD-a, a zatim za Evopsko i ostala tržišta. Namenjen je lečenju smanjene seksualne želje kod žena. Bolest, čije se postojanje ponekad negira, nazvana hipoaktivni poremećaj seksualnog nagona, ili HSDD (Hypoactive Sexual Desire Disorder) je seksualni poremećaj od kojeg boluje svaka deseta žena u SAD-u. Lek je namenjen pre svega ženama u menopauzi kod kojih je došlo do smanjenja seksualnog nagona. 

Kritičari ovog leka ističu da je HSDD, bolest izmišljena od strane farmaceutskih kompanija. Po njima smanjenje seksualne želje u menopauzi nije ni bolest, ni poremećaj, već normalna pojava nastala kao posledica delovanja stresa, premora, nezadovoljstva vezom ili izgledom svog tela koji se u klimaksu menja.

Flibanserin je otkriven 1990 kao potencijalni antidepresiv. Deluje kao stimulator serotoninskih 5-HT1A receptora, blokator serotoninskih 5-HT2A receptora i delimični stimulator dopaminskih D4 receptora u mozgu.

Snažan uticaj Flibanserina na ženski libido je otkriven uzgred tokom eksperimentalnog ispitivanja antidepresivnog efekta ovog leka. Istraživačima je privuklo pažnju to što je većina žena, nakon završenog eksperimenta, odbila da vrati neiskorišćen lek.

Novi lek, za razliku od muške Vijagre, ne deluje odmah. Efekat se javlja nakon 3 do 6 nedelja kontinuirane primene leka u dozi od 100mg dnevno. žene koje su učestvovale u eksperimentu su izjavile da im se libido znatno pojačao. Tokom isptivanja su uočena blaga nezeljena dejstva u prvih 14 dana primene. Ispoljila su se u vidu vrtoglavice, mučnine, pospanosti i nesanice.