Peršun i celer u borbi protiv raka dojke

Supstanca apeginin, koja se u svom prirodnom obliku nalazi u peršunu i celeru, prema naučnicima pruža veliku pomoć u sprečavanju raka dojke.

Istraživači sa Univerziteta Misuri su utvrdili da apeginin ima sposobnost da smanji veličinu malignih tumora u slučaju da je njihov rast stimulisan progesteronom - hormonom koji se često propisuje ženama u cilju ublažavanja simptoma menopauze (supstituciona hormonska terapija).

Usadili su miševima tip ćelija raka (tip BT-474) koji tradicionlno dovodi do brzog rasta malignog tumora i velike smrtnosti. Nakon toga test životinje su dobijale progesteron u obliku medroksiprogesteron acetata, koji se propisuje ženama u menopauzi.

Test grupa životinja je dobijala apeginin, a kontrolna ne. U test grupi rast tumora je bio standardan, a u kontrolnoj koja je primala apeginin u 90% slučajeva tumor je počeo da se smanjuje, a u ostalih je rastao jako sporo. Štetan uticaj na celokupan organizam je bio manji i praktično je bila isključena mogućnost metastaziranja tumora.

Nije poznat mehanizam dejstva apeginina na hemijskom nivou. Međutim očigledan je njegov uticaj na ljudske ćelije raka dojke: Inhibicijom prolifracije ćelija izaziva smrt ćelija raka, a smanjenjem ekspresije gena za rasprostranjivanje krnih sudova raka utiče na cirkulaciju krvi u tumoru. To je veoma važno jer ograničavanjem cirkulacije u tumoru smanjuje se dotok hranljivih materija što dovodi do gladovanja tumora i gubitka njegove sposobnosti širenja.

Naučnici smatraju da apeginin može da spreči pojavu pojedinih vidova raka, ali za potvrdu te hipoteze neophodna su dopunska istraživanja.