Jogurt leči depresiju

Nije tajna da jogurt sa probiotskim kulturama poboljšavaju varenje. Međutim, prema poslednjim istraživanjima, kiselomlečni proizvodi pomažu u lečenju depresije, piše Live Science.

Pokazalo se da crevne bakterije direkno utiču na mozak. To pokazuje eksperiment na glodarima. Prema naučnicima isto se dešava i u organizmu ljudi. I ranije su crevna oboljenja povezivana sa stresom i mentalnim problemima. To je potaklo naučnkie na dalje istraživanje.

Laboratorijskim pacovima je davana hrana koja je sadržala bakterije Lactobacillus rhamnosus JB-1, koje su normalni stanovnici organa za varenje. Ovi pacovi su pokazivali manje znakova stresa, anksioznosti i depresije. Oni su imali niži nivo kortizola, hormona stresa, čak i kada su stavljani u stresne situacije.

Džon Krian, neurolog Univerzitetskog koledža Kork u Irskoj, ističe: "U primcipu u budućnosti jogurt može da zameni tablete, ali efikasnost zavisi od soja bakterija". To znača da nisu svi kiselomlečni proizvodi podjednako efikasni. Ovaj zakljčak je iznet u Zborniku radova Nacionalne akademije nauka (Proceedings of the National Akademy of Sciences).

Izvor