Koliko mleka deca treba da piju

Tim kanadskih naučnika je opsežnim istraživanjem zaključio da deca ne bi trebala da piju više od dve čaše mleka dnevno, što je ekvivalentno 400ml.

Ova količina mleka je optimalna i dovoljna da zadovolji potrebe dečijeg organizma u gvožđu i za sintezu vitamina D. Istraživanje, tokom kojeg je došlo do tih zaključaka sprovedeno je od 2008 do 2010 godine u provinciji Ontario, uz učešće 1300 dece uzrasta od dve do pet godina. 

"Utvrdili smo da je dve čaše mleka dnevno dovoljno da održi adekvatanu količinu vitamina D u organizmu za većinu dece, kao i održavanje optimalne zalihe gvožđa u organizmu. Pri upotrebi veće količine mleka zalihe gvožđa su takođe rasle, dok se zasićenje vitaminom D nije menjalo." - izjavio je vodeći autor studije profesor Jonatan Maguire iz bolnice Svetog Mihaila u Ontariju.

Na osnovu dobijenih rezultata naučnici su zaključili da roditelji ne treba da teraju decu da piju više mleka od preporučene norme. Veće količine mogu da dovedu do različitih crevnih problema, uključujući zatvor i poremećaj varenja hrane koji može da utiče na celokupno zdravstveno stanje. Kombinacija gvožđa i vitamina D iz mleka i mlečnih proizvoda je od suštinskog značaja za jake kosti i za normalan razvoj centralnog nervnog sistema i inteligencije.

"Nedostatak vitamina D povećava rizik od bolesti kostiju, rizik od slabljenja imuniteta, kao i pojave zapaljenjskih bolesti, dok se nedostatak gvožđa tradicionalno povezuje sa malokrvnošću i poremećajem intelektualnog razvoja. Unošenje vitamina D strogo treba da se poštuje u zimskom periodu, kao i kod dece sa tamnim tenom, jer se u tim slučajevima ovaj vitamin teže sintetiše u organizmu pod uticajem sunčevih zraka." - dodaje se u studiji.

Izvor