Hipotireoza i trudnoća

Hipotireoza, kao najčešća bolest štitne žlezde ima uticaja na začeće, trudnoću i period nakon porođaja. Pravilnom kontrolom i lečenjem trudnoća se može završiti normalno.

Bolest obično nastaje i razvija se postepeno, podmuklo. Dugo nema tegobe ili su one takve da se misli na druge bolesti. Najčešće su to umor, malaksalost, pospanost, zaboravnost, nepodnošenje hladnoće, slabljenje sluha, povećanje telesne težine, nadimanje, zatvor i druge smetnje sa varenjem, a često i bol u grudima. 

Dijagnoza hipotireoze se postavlja na osnovu nalaza visokog TSH, a sniženih T3 i T4.

Tokom trudnoće, ali i pre nje moze doći do porasta TSH, pri čemu su hormoni štitne žlezde (T3 i T4) normalni. To je subklinička ili prikrivena hipotireoza. Tegoba nema ili su minimalne jer je još uvek lučenje žlezde normalno. Vremenom može da se razvije manifesna hipotireoza sa padom tiroksina, hormona štitne žlezde (T3 i T4).

Smanjena funkcija štitne žlezde povećava rizik od pobačaja. Ako je hipotireoza jako izražena u početku trudnoće može doći do oštećenja intelektualnog razvoja deteta.

Ako se hipotireoza ispolji pre trudnoće može otežati začeće, jer dovodi do poremećaja menstrualnog ciklusa. Bolest može dovesti do izostanka menstruacije, pojave retkih ili suprotno čestih i obilnih menstruacija. Hormonskim lečenjem se najpre normalizuje nivo hormona štitne žlezde, a zatim se uspostave ciklusi sa ovulacijom, čime se stvara preduslov za začeće.

Analiza hormona štitne žlezde je neophodna kod žena sa sterilitetom, zatim kod žena koje se pripremaju za vantelesnu oplodnju, imaju ponavljane pobačaje. Pre planirane trudnoće hormone treba kontrolisati i kod zdravih žena koje u familiji imaju po ženskoj liniji obolele od hipotireoze ili imaju neku autoimunu bolest.

Ako se hipotireoza dijagnostikuje pre trudnoće prvo lekovima treba normalizovati nivo hormona, a nakon toga planirati trudnoću. U prvih 4 do 6 nedelja trudnoće potrebno je dozu tiroksina povisiti za 30 do 50% u odnosu na dozu pre trudnoće.

Ne zna se sigurno da li subklinička hipotireoza nosi rizik po plod, ali se savetuje primena hormona tiroksina tokom trudnoće. U poslednje vreme preovladava mišljenje da treba lečiti subkliniču hipotireozu i kod osoba koje nisu u drugom stanju.

Autoimuno zapaljenje štitne žlezde (Hašimoto tireoiditis), koji se ispoljava porastom TPO antitela, se povezuje sa povećanim rizikom od pobačaja. Zbog toga tokom trudnoće treba pratiti nivo antitela i TSH. Ako se razvije subklinička hipotireoza tj. ako TSH poraste započeti terapiju tiroksinom tokom trudnoće.

Iako se umor nakon porođaja javlja i kod zdravih žena, ako je hroničan, porodilja je često pospana i ujutru ima otečene očne kapke potrebno je kontrolisati štitnu žlezdu. Nekada se nakon porođaja razvija hipotireoza kao posledica hroničnog zapaljenja štitne žlezde, koje je bilo prisutno tokom trudnoće bez ikakvih tegoba. U tom slučaju je tokom trudnoće postojalo povišenje TPO hormona, koje nije registrovano.

Hipotireoza se leči doživotno. Tiroksinom se za nekoliko nedelja nivo hormona normalizuje, a tegobe povuku.