Ankilozirajući spondilitis

Ankilozirajući spondilitis je zapaljenjska reumatska bolest, nepoznatog uzroka koja pretežno kod mlađih muškaraca zahvata najpre sakroilijačne zglobove, a zatim se postepeno širi naviše na ostale delove kičme i na kraju u najtežim oblicima dovodi do okoštavanja cele kičme.

Opširnije...

Spondiloartropatije

Spondiloartropatije su uglavnom bolesti mlađih muškaraca. Zahvataju kičmu, periferne zglobove, pripoje tetiva, ligamente... a mogu da budu udružene sa nekim bolestima očiju, kože, srca i pluća.

Opširnije...

Cervikalni sindrom - bol u vratu

Malo je ljudi koji nisu imali tokom života bol u vratu, praćen još nekom tegobom kao što je glavobolja, nesvestica, vrtoglavica, bolovi u ramenima, rukama... Ako se uzrok tegoba nalazi u promenama na vratnom delu kičme to je cervikalni sindrom.

Opširnije...

Enteropatski artritis

Enteropatski artritis je zapaljenje zglobova koje se javlja kod obolelih od zapaljenjskih crevnih bolesti - Ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti, kao i nakon operacija na crevima. Zapaljenje zglobova koje može da se javi kod drugih crevnih bolesti ne spada u enteropatski artritis.

Opširnije...

Sjogrenov sindrom

Suva usta i oči mogu da budu simptomi autoimune reumatske bolesti - Sjogrenov sindrom, značajne zbog moguće zahvaćenosti više sistema što otežava postavljanje dijagnoze. 

Opširnije...

Juvenilni idiopatski artritis (JIA)

Ako se vaše dete probudilo sa bolom u kolenu ili nekom drugom zglobu, koji je bio tako jak da prosto nije moglo da ustane, a primetili ste da je zglob otecen, mozda ste na početku borbe sa hroničnom dečijom reumatskom bolešću nepoznatog uzroka, koja ima mnogo lica. 

Opširnije...

Mešovita bolest vezivnog tkiva

Mešovita bolest vezivnog tkiva (MBVT) sadrži simptome i znake nekoliko autoimunih bolesti i visok titar antitela na U1 ribonukleoprotein (U1 RNP). Postoji mešavina tegoba koje se sreću kod sistemskog eritemskog lupusa, sistemske skleroze, polimiozitisa i reumatoidnog artritisa.

 

Opširnije...

Polimiozitis i dermatomiozitis

Polimiozitis i dermatomiozitis su sistemske bolesti vezivnog tkiva jer ih karakteriše hronično zapaljenje poprečnoprugastih mišića (kod miozitisa) i ređe kože (dermatomiozitis). Kao izolovane bolesti javljaju se ređe od drugih autoimunih bolesti. Poklanjamo im pažnju, jer su zapaljenja mišića koje imaju druge autoimune bolesti ista kao kod miozitisa i dermatomiozitisa.

Opširnije...

Sistemski eritemski lupus (SEL)

 

Sistemski eritemski lupus (lupus erythematosus systematicus-SEL) je hronična autoimuna bolest koja zahvata više organa, a najčešće kožu, bubrege, zglobove, hematopoezno tkivo i centralni nervni sistem. Karakteriše je prisustvo mnogobrojnih autoantitela, od kojih neka učestvuju u zapaljenjskim promenama u vezivnom tkivu, pre svega u malim krvnim sudovima.

Opširnije...

Spina bifida

 

Spina bifida je urođena deformacija kičmenog stuba, koji je u jednom delu rascepljen (rascep kičmenog stuba), čime kičmena moždina nije zatvorena. Taj rascep kičmenog stuba može dovesti do paralize nogu, mentalne zaostalosti i inkontinencije, ali zaostali otvor na kičmenom stubu može biti mali tako da se slučajno otkrije.

Opširnije...

Bol u kolenima - gonartroza

Bol u kolenima je česta tegoba osoba u srednjim i poznijim godinama, pogotovu žena. Posledica je degenerativnih promena najpre na hrskavici, a zatim i kostima, koje se razvijaju godinama pa i decenijama bez nekih posebnih tegoba. Postepeno se hrskavica zgloba kolena troši, vodeći oštećenju koje se naziva gonartroza.

Opširnije...

Diskus hernija

Diskus hernija se ispoljava iznenadnim jakim bolom u krstima koji se širi ka zglobu kuka, niz potkolenicu i list noge sve do prstiju. Posledica je oštećenja korenova kičmenih živaca, nastalog izletanjem međupršljenskog diskusa.

Opširnije...

Lumbalni sindrom – bol u krstima

Lumbalni sindrom prestavlja bol u krstima koji se može spuštati duž noge, uz moguću pojavu grča (stegnutosti) mišića i ograničene pokretljivosti tog dela kičme. Zbog svoje učestalosti ovaj sindrom predstavlja bolest civilizacije, kod koje se bol javlja naglo ili postepeno, nekada je veoma jak i nažalost ponavlja se.

Opširnije...

Reumatoidni artritis

 

Reumatoidni artritis (RA) je teška, hronična bolest, koja uglavnom zahvata sitne zglobove šaka i stopala. RA je zapaljenjska bolest vezivnog tkiva, koja dovodi do nepovratnih oštećenja i ukočenja zglobova. Zahvata i tkiva oko zglobova, a nekada i unutrašnje organe i sisteme. Tada se naziva reumatoidna bolest. RA može smanjiti kvalitet života, ponekad dovodeći do rane, teške i trajne invalidnosti. Međutim, ako se ostvari adekvatno lečenje, uz promenu stila života, on može biti dug i kvalitetan.

Opširnije...