Rubeola - Crvenka

Rubeola ili crvenka je jako zarazna, virusna bolest, sa blagom ospom koja liči na ospu malih boginja. Bolest je laka. Kod trudnica je opasna zato što može da dovede do oštećenja ploda.

Bolest se javlja pojedinačno ili u vidu malih epidemoja. Oboljevaju mala deca i mladi. Bolest se prenosi kapljično, direktno od obolelog. Inkubacija traje 15 do 18 dana, a može da bude i duža.

Klinička slika

Bolest počinje sa blagom kijavicom i nesto povišenom temperaturom. Limfne žlezde na vratu su uvećane. Na mekom nepcu se vide tačkasta krvarenja. Posle dan - dva javljaju se ospice. Ospice su u vidu bledo ružičastih mrljica. Prvo se javljaju na licu pa se spuštaju naniže. Nekada se jedva vide. Ospice su uvek pojedinačne - nikada se ne spajaju. Obratite pažnju da ih ima i oko usta jer ih to raslikuje od ospe koja se javlja kod šarlaha.

Limfne žlezde na zadnjoj strani vrata su uvek uvećane do veličine zrna gračka. I ostale limfne žlezde mogu da budu uvećane do zrna lešnika. Čvrste su ali ne bole. U krvnoj slici se vidi da su leukociti malo sniženi, a u leukocitarnoj formuli su prisutni plazmociti. Oni se zadržavaju od 2 do 8 nedelja, pa se dijagnoza može postaviti i kasnije. To je važno ako primetite detetu uvećane limfne žlezde, a ospa je prošla neprimećeno.

Komplikacije

Komplikacije su retke i blage. Nervne komplikacije idu sa glavoboljom, pospanošću, a nekad se javljaju i konvulzije. Nekada, obično kod devojaka mogu da se jave krvarenja po sluzokožama, pa i krv u mokraći. Iako može da izgleda dramatično prognoza je dobra. U lečenju se koriste kortikosteroidi. Bolovi u šakama, laktovima i kolenima se javljaju samo kod odraslih. Neprijatni su, ali nisu opasni. Povlače se za 2 – 3 nedelje. Komplikacije mogu da budu teške kod trudnica. Može da dođe do spontanog pobačaja ili do oštećenja ploda. Kod deteta se tada može javiti psihička zaostalost, srčana mana, katarakta, gluvoća ili deformacija ušne školjke.

Lečenje

Daju se lekovi protiv temperature i potrebno je kratkotrajno ležanje.