Zauške – Parotitis epidemika

Ovo je akutno, zarazno, virusno oboljenje obično praćeno otokom pljuvačnih žlezda. Protiče kao lako oboljenje. Smatra se da često može da bude uzrok steriliteta kod muškaraca.

Uzrok 

Uzrok bolesti je virus. Virus epidemičnog parotitisa je osetljiv na dezinfekciona sretsva. Na sobnoj temperaturi se održava samo 3 dana, a na temperaturi od 0 do7 stepeni Celzijusa godinu dana. Virus se nalazi u bolesniku (pluvačka, krv, likvor i urin). Bolest se najčešće javlja u vidu manjih epidemija. Najčešće oboljevaju deca od 5 do 15 godina i mladi. Deca mlađa od 4 godine retko oboljevaju. Inkubacija (period od ulaska virusa u organizam do oboljevanja) je dugacka i iznosi 14 do 20 dana. Bolesnik je zarazan zadnja tri dana inkubacije i sledećih 6 dana. 

Klinička slika  

Bolest počinje postepeno sa temperaturom do 38 stepeni i malaksalošću. Posle dan dva javlja se otežano žvakanje i bol u uhu a zatim otiče pljuvačna žlezda sa jedne strane, a posle 10 do 30 časova i sa druge strane lica. Nekada je otok samo sa jedne strane. Otok je lako bolan, a koža iznad njega nije izmenjena. Prostire se ispred i ispod uha, a kada je veliki onda se spusta na vrat. Znaci zapaljenja i otok se povlače za 5 do 7 dana. Period oporavka (rekonvalescencija) traje 5 do 7 dana, tako da cela bolest, ako nema komplikacija, traje oko 15 dana. 

Drugi klinički oblici parotitisa 

Virus parotitisa može da zahvati moždanice, mozak, testise, jajnike i pankreas. Zato zauške mogu da protiču sa simptomima zapaljenja mozga, moždanica testisa, pankreasa ili jajnika.

Serozni meningitis (zapaljenje moždanica) se obično javlja četvrtog dana sa ponovnim skokom temperature, glavoboljom uznemirenošću i iznemoglošću. Glavobolja se pojačava, a zatim počinje povraćanje i vrat postalje ukočen. Misli se da su moždanice uvek lagano zahvaćene. Zato je uvek prisutna blaga glavobolja i nešto sporiji rad srca. Veoma retko mogu da budu zahvaćene samo moždanice i ako u okolini nema obolelih od zaušaka dijagnoza se teško postavlja.

Meningoencefalitis (zapaljenje mozga) je na sreću retko. Kod ovog oblika bolesti se javlja psihički i fizički nemir, nekad paralize moždanih živaca i grčevi. Posle preležane bolesti ostaju psihičke osledice, gluvoća i gluvonemost ako je dete malo.

Orhitis parotidea ili febris testikularis (zapaljenje testisa). Ova se komplikacija javlja samo posle puberteta i to naročito ako bolesnik nije ležao od početka bolesti. Orhitis je mnogo teži od samih zaušaka. Može kao posledicu da ostavi trajni sterilitet. Zato je veoma važno da oboleli mladić leži od početka bolesti bez obzira sto može da se oseća relativno dobro. Orhitis se javlja od četvrtog do desetog dana bolesti. Počinje naglo sa skokom temperature do 40 stepeni Celzijusa, glavoboljom povraćanjem i nemirom. Sutradan mladić ima otok i bol testisa. Bol je jak i može da se širi prema trbuhu ili krstima. Testis je uvećan dva tri puta, a koža iznad njega (skrotum) je crvena, topla, bolna i otečena. Ako je otok veliki i dugo traje cirkulacija krvi u semenim kanalićima je otežana što za posledicu može da ima njihovo oštećenje i trajan sterilitet. Nekada testisi mogu da budu jedina lokalizacija parotidne infekcije.

Pankreatitis (zapaljenje gušterace) je retka loklizacija zapaljenja. Javlja se od četvrtog do sedmog dana bolesti. Prisutan je bol u čašici, nagon na povraćanj i proliv. Obično protiče kao laka bolest. Ponekad je infekcija jaka i može da ostavi dijabet. Zapaljenje jajnika (ooforitis) se javlja vrlo retko. Protice sa bolom u donjem delu trbuha.

Lečenje i zaštita 

Iako su zauške veoma lako oboljenje, zbog mogućih komplikacija, važno je da se ostane u krevetu sve dok se otok potpuno ne povuče. Koriste se lekovi protiv temperature i bolova. Na otečene delove tela stavljaju se burove obloge. Kod komplikacija (meningitis, encephalitis, orhitis) se daju kortikosteroidi. Vakcina protiv parotitisa daje zaštitu u 90 % slučajeva.