Hodkinova bolest – Hodkinov limfom

Hodkinov limfom je maligna bolest limfocitnog tkiva koja dovodi do bujanja Reed - Sternbergovih ćelija dovodeći do bezbolnog uvećanja limfnih čvorova. Postije i drugi maligni limfomi, ali je od svih najčešći Hodkinov.

Izazivač bolesti

Smatra se da u nastanku ovog limfoma, posebno kod dece i mladih, veliku ulogu ima Epstein – Barr virus. On ima sposobnost da menjajući B - limfocite dovede do limfoma. To je posebno izraženo ako čovek ima neki deficit imuniteta (HIV ili neki nespecifičan pad imunitetra).

Klinička slika

Bolest počinje sa bezbolnim uvećanjem jedne ili više limfnjih žlezda. One su u početku pojedinačne, pokretne i umereno čvrste. Njihovo povećanje može da bude postepeno ili naglo. Neko vreme one mogu da ne rastu, pa čak i da se smanjuju. U 35-40 % slučajeva u početku bolesti je uvećana i slezina. U kasnijoj fazi ona je uvek uvećana. Jetra može da bude uvećana. To je uvek zajedno sa uvećanjem slezine i predstavlja lošu prognozu bolesti. Može da se javi i žutica. Bolovi u zglobovima su prisutni u kasnijim fazama bolesti. Od pojave bolova treba da prođe više meseci da bi se promene videle na rendgenu. Hodkinovu bolest može da prati povećana temperatura (nepravilnog ili talasatog tipa ), noćno znojenje, gubitak apetita, mršavljenje.

Laboratorijske analize  

Anemija je ređa u početku, kasnije je obavezna. Nivo gvožđa može da bude normalan ili smanjen. Broj leukocita je lako do umereno povećan, nekada normalan. Leukocitarna formula je iymenjena: neutrofilni leukociti su povećani, limfociti smanjeni, eozinofilni leukociti mogu da budu kod nekih bolesnika umereno povišeni. Monociti mogu takođe da budu povećani. Broj trombocita u početku bolesti može da bude povišen. Kasnije je snižen kao posledica terapije. U aktivnoj fazi bolesti sedimentacija je ubrzana. Takođe se povećava i indeks alkalne fosfataze u leukocitima. Biopsijom uvećanih limfnih žlezda nalaze se Reed - Sternbergove celije.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu nalaza periferne krvi, biopsije limfne žlezde i kostne srži. Uvećanje limfne žlezde treba uvek ozbiljno shvatiti i uraditi njenu biopsiju. Svako uvećanje limfne žlezde ne znači Hodkinovu bolest. One mogu da budu uvećane zbog nekog zapaljenja u njihovoj blizini. Dijagnoza ove bolesti ne može da se postavi bez nalaza Reed - Sternbergovih ćelija.

Terapija i prognoza 

U lečenju se koristi zračenje i citostatici i njihova kombinacija. U velikom procentu to je izlečiva bolest. Prognoza je bolja u ranijim stadijumima bolesti (I – IIA), kod osoba ženskog pola, mlađih i kod onih gde tumorska masa nije velika.