Citomegalovirus infekcija (CMV)

Citomeglovirus (CMV) spada u grupu Herpes virusa. Citomegalovirus kao i ostali herpes virusi u čovekovom organizmu ostaje doživotno i kad imuni sistem oslabi reaktivira se. Virus se nalazi u krvi, pljuvački, suzama, semenoj tečnosti, vaginalnom iscedku i urinu. Da bi došlo do zaraze mora da postoji bliski kontakt.

Važno za trudnice

Kod trudnica može da dovede do kongenitalnih anomalija ploda. Najveća je šansa da do toga dođe ako je infekcija u prva tri meseca trudnoće, te se u tom periodu preporučuje prekid trudnoće. Ako u trudnoći dođe do infekcije CMV-om u 40% slućajeva virus prolazi kroz placentu i dovodi do inficiranje ploda. Većina inficiranih fetusa nema nikakvih simptoma, ali kod 5% se razvija kongenitalni CMV-sindrom. Simptomi kongenitalnog CMV sindroma su hepatosplenomegalija (uvećanje slezine i jetre), trombocitopenija (smanjenje broja trombocita), hiperbilirubinemija (povećanje bilirubina što se manifestuje žuticom), hemolitička anemija, mikrocefalus (mala glava), horioretinitis (oštećenje na očima), encefalitis (zapaljenje mozga) atipična limfocitoza. Kod 10% inficiranih fetusa ovi simptomi su slabo izraženi.

Perinatalna infekcija

Kod trudnica koje su zaražene CMV-om pre trudnoće može da dođe u toku porođaja do do ifekcije bebe. Beba se inficira u toku prolaska kroz porođajni kanal.

Klinička slika kod odraslih

Dužina inkubacije se nezna. Simptomi nisu karakteristični. Telesna temperatura je povišena, limfne žlezde uvećane. Može da dođe i do hepatitisa sa žuticom ili do miokarditisa (zapaljenje srčanog mišića. Oboleli kratko vreme izlučuje virus pljuvačkom, a duže putem urina i genitalnog iscedka. Opšte stanje je dobro, bolest je laka i obično prolazi nedijagnostikovano. Lečenje je simptomatsko: lekovi protiv temperature, čajevi, odmor.

Simptomi kod imunodeficijentnih osoba

Kod osoba koje imaju oslabljen imunitet, što je posebno izraženo kod AIDS - a, CMV -infekcija je izuzetno ozbiljna. Kod njih je temperatura dugotrajna, imaju zapaljenje pluća, hepatitis, poremećaj u leukocitnoj i trombocitnoj lozi. Infekcija se završava smrću.

Dijagnoza

Dijagnoza ove bolesti se postavlja na osnovu laboratorijskih nalaza, genskih proba, DNK probe, izolacije virusa, seroloških ispitivanja.

Terapija

Lečenje je simptomatsko. Najvažnija je ishrana. Koristi se posno meso, riba, mleko, jogurt, bareno povrće, voće, sokovi i kompoti. Daju se vitamini, posebno B - kompleks. Odmor je veoma bitan. 

Značaj CMV – infekcije 

Citomegalovirus je najčešći uzrok kongenitalnih anomalija. Pre uvođenja obavezne vakcinacije protiv rubeole, ona je imela primat. Nažalost ne postoji vakcina protiv citomegalovirusa.