Virusni (serozni) meningitis

Virusni meningitis je serozno zapaljenje moždanica u toku koga likvor (moždano – moždinska tečnost) ostaje bistar. Najčešći uzročnici su virusi, i to enterovirusi (coxacki i ECHO), virus parotitisa, limfocitnog horiomeningitisa i arbovirusi.

Serozni meningitis može nastati i u okviru drugih zaraznih boesti kao što su morbile, rubela, varičela, infektivna mononukleoza... Ređi uzročnici su spirohete, rikecije, protozoe i bacil tuberkuloze. Meningitis može da se javi u neinfektivnim bolestima, kao što su epileptični napad, febrilne konvulzije i tumor mozga. 

Bolest se najčešće javlja kod dece između prve i desete godine. Širi se preko prljavih ruku (feko – oralni put širenja). Virus ulazi u organizam preko sluzokože organa za varenje, zatim preko krvi dospeva u nervni sistem. Bolest nastaje 1 – 7 dana nakon prodora virusa. 

Klinička slika 

Bolest obično ima tri faze. Najpre dete gubi apetit, malaksalo je, ima malo povišenu temperaturu i glavobolju. Te tegobe traju dva – tri dana, a zatim sledi period od dan – dva kada se dete oseća dobro da bi nakon toga došlo do visoke temperature, jake glavobolje i povraćanja. Nekada bolest odmah počinje sa visokom temperaturom. 

Dete ima ukočen vrat i prisutni su meningealni znaci (pozitivan Kernigov znak, znak Brudžinskog, fenomen tronošca i poljubca kolena). Prisutan je i faringitis sa uvećanim limfnim žlezdama vrata, a nekada i konjuktivitis. Može da se javi, češće kod male dece, ospa, obično po trupu. Simptomi bolesti iščezavaju za oko nedelju dana. Kod starije dece malaksalost i neraspoloženje mogu da potraju još par dana. 

Dijagnoza 

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike i laboratorijskih nalaza. U likvoru je povećan broj leukocita tipa mononukleara i kreće se oko 100 – 1000 u milimetru kubnom. Na početku bolesti mogu da dominiraju neutrofili do 80%. Proteinorahija iznosi do 100mg%, a glikorahija je uglavnom normalna. Nalaz leukocita u perifernoj krvi je različit - normalni, sniženi sa limfocitozom ili povećani. Mogu da se izoluju virusi iz likvora, stolice i brisa ždrela. 

Terapija 

Terapija je obično simptomatska. Manjoj deci se daju antikonvulzivni lekovi. Ako se na početku bolesti nađe povećan broj neutrofila u likvoru, treba započeti terapiju kao kod bakterijskog meningitisa. Kada se na kontrolnom pregledu likvora nakon 24 – 48 časova nađe karakterističan nalaz za serozni meningitis ukidaju se antibiotici. 

Prognoza

Prognoza je u glavnom dobra i po pravilu nema komplikacija. U težim slučajevima kasnije može doći do poremećaja u psihičkom i fizičkom razvoju i paralize.