Hronični neerozivni gastritis

Kada se kaže hronični gastritis obično se misli na ovaj mnogo češći oblik gastritisa. To je zapaljenjsko degenerativno oboljenje sluzokože želuca. 

Postoji veći broj faktora koji dovode do neerozivnog gastritisa:

  • Infektivni faktori, hrana, začini, alkohol i lekovi.
  • Duodenalni refluks (vraćanje sadržaja iz dvanaestopalačnog creva u želudac).
  • Smanjenje regulatorno - zaštitne uloge želudačne sluzokože.
  • Nasleđe
  • Autoimuni procesi - dejstvo antiparijetalnih antitela i antitela na unutrašnji faktor.
  • Toksično - metabolički procesi (uremija, ketoacidoza).
  • Infekcija Helicobacter pylori

Kod bolesnika koji imaju gastritis izazvan autoimunim procesima (A gastritis) može da se razvije perniciozna anemija koja može da vodi ka karcinomu želuca.

Tegobe

Tegobe su osećaj mučnine, nadimanje posle jela, bolovi u čašici u vidu tištanja.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja histološkim pregledom isečka uzetog pri gastroskopiji. Kod lakšeg gastritisa oštećenje sluzokože je prolazno. Kod teškog stepena ono je trajno. U 16% bolesnikau toku 8 godina razvija se perniciozna anemija, koja u 10% slučajeva vodi do karcinoma želuca. 

Terapija

Bolesnik treba da izbegava hranu za koju je primetio da mu smeta. Obroci treba da budu manji i češć i(5 – 6 obroka dnevno). Vitamin B12 treba da koristi doživotno. Tegobe dosta smanjuju inhibitori protonske pumpe (npr. Pantoprazol) ili blokatori H2 receptora (ranitidin).