Tumori testisa

Tumori testisa su obično maligni. Javljaju se kod mladića, najčešće između 20 i 30 godine života, ređe kasnije. Tumor se javlja kao kvrga, koja veoma brzo raste, razara testis i širi se na epididim. Veoma brzo daje metastaze u plućima (seminom) i retroperitonealnim limfnim žlezdama (seminom i teratom). Tumor se često javlja u ektopičnom testisu (testis koji se ne nalazi u mošnicama - kriptorhizam). 

Uzrok 

Pravi uzrok nastanka tumora nije poznat. Primećeno je da se dosta često javlja kod kriptorhizma (nespušteni testis). Postoji genetska predispozicija, pa se u nekim porodicama češće javlja. Veći rizik za ovaj tumor predstavlja i rad u industriji nafte, gasa, kože i alkoholnih pića, kao i dugotrajno izlaganje ekstremno niskim ili visokim temperaturama. U histološkom pogledu tumori su najčešće seminomi, jako maligni, ali dobro reaguju na zračenje i teratomi, takođe dosta maligni.

Koje su tegobe? 

Na nesreću ovi tumori se razvijaju bez ikakvih tegoba, izuzetno sa lakim bolovima u skrotumu ili donjem delu trbuha, što liči na subakutni epididimitis. Bolesnik obično napipa kvrgu na testisu ili primeti da je jedan testis teži. Najčešće se javlja lekaru tek kad tumor dostigne znatnu veličinu. Dešavalo se puno puta da se pacijent javi relativno rano, a da se izgubi dosta dragocenog vremena zato što lekar pomisli da se radi o epididimitisu, pogotovo ako je prisutan bol. 

Dešava se da prvi znak bude bol u trbuhu, nastao zbog metastaza u retroperitonealne limfne žlezde. U drugim slučajevima su opšta slabost i krvav ispljuvak prvi znaci bolesti, nastali zbog metastaza u plućima. Dešava se da se jave simptomi od strane metastaza, a da je u to vreme tumor na testisu sasvim mali i ne daje nikakve simptome. 

Dijagnoiza 

Pri pregledu (ručno opipavanje testisa) se nalazi kvrga na testisu. Tumor je okruglast ili neravan, ali uvek tvrđi od elastičnog testisa. Na ultrazvuku se takođe vidi sumnjiva promena, a konačna dijagnoza se postavlja histološkim pregledom isečka. Obavezno se vrši i pregled retroperitonealnih limfnih čvorova, pluća, medijastinuma i jetre (rendgenografija, CT - skener i ultrazvuk ), da bi se otkrile metastaze. Takođe se određuju i tumorski serumski markeri pre i nakon operacije (AFP, beta- HCG i LDH).  

Terapija 

Lečenje se sastoji u zračenju i operaciji. Zračna terapija je veoma efikasna kod seminoma i nekih teratoma. Dovodi često do izlečenja, čak i kod postojanja metastaza u trbuhu (retroperitonealne limfne žlezde). Operacija se sastoji u uklanjanju testisa, adneksa i limfnih žlezda. Uklanjanje jednog testisa ne remeti intiman život, niti izaziva impotenciju. Oplodnja je moguća od strane drugog testisa. Pri zračenju se drugi testis maksimalno štiti. Zračenje i operacija se često kombinuju. Kod teratoma je bolje da se odmah operiše, a kod seminoma se razmatra postupak u svakom slučaju posebno. Hemoterapija se koristi kod uznapredovalih tumora.