Fimoza i parafimoza

Fimoza je nemogućnost kožice prepucijuma (kožica oko  glavića) da se povuče natrag preko glavića (glans) penisa. Nekada je to prevlačenje moguće, ali je jako otežano. To je relativna fimoza.

Većina dečaka se javlja sa fimozom. To se zove fiziološka (normalna) fimoza. Kožica prepucijuma je slepljena sa glavićem da bi ga zaštitila od amonijaka iz mokraće. Fimoza je normalna do treće godine. Nakon toga treba da se leči.

Fimoza može da bude urođena, kada je posledica uzanog prepucijuma ili kratkog frenuluma (uzica sa donje strane glavića), koji povlači glavić naniže i ne dozvoljava da se kožica potpuno posuvrati. Tokom života nastaje kao posledica ožiljka posle zapaljenja ili zbog otoka u toku akutnog zapaljenja.

Kod fimoze oticanje mokraće je otežano. Ona zaostaje u bešici i dovodi do zapaljenja (cistitisa). Osim ponavljanog cistitisa može da se javi infekcija prepucijuma (balanopostitis) i glavića (balanitis). Nekada se javlja bol tokom seksualnog odnosano. 

Dijagnoza se postavlja pregledom, a posle pokušaja da se posuvrati koža. 

Ako je moguće, ne silom pri kupanju, kožica prepucijuma se lagano povlači preko glavića. Time se sprečavaju zapaljenja. 

Lečenje se sastoji u operaciji, koja se sprovodi u pubertetu. Može da se izvrši uzdučni zasek kožice - discizija. Još bolje je da se kružno iseče i odbaci prepucijum, a dve ivice ušiju - cirkumcizija. Kod prepucioplastike se širi otvor prepucijuma. Hirurzi smatraju da je korišćenje steroidnih masti neefikasno.

Parafimoza je nemogućnost kožice prepucijuma, pošto se posuvratila, da se vrati preko glavića penisa. Nastaje zbog otoka prepucijuma ulsed zapaljenja ili ako se kod fimoze glavić na silu promakne kroz kožicu pa ne može da se vrati natrag, jer je u međuvremenu došlo do otoka. Prepucijum nastavlja da otiče. Ako se ne interveniše počinje i glavić da otiče tako da može da dođe do nekroze i gangrene prepucijuma. Lečenje se počinje pokušajem da se kožica vrati preko glavića. Sa oba palca se gura glavić, a ostalim prstima se kožica navlači na njega. Ako ne uspe, vrši se uzdužni zasek otečenog prepucijuma - discizija. Nakon toga otok splašnjava.