Osteoporoza

Osteoporoza, smanjenje koštane mase, sa svojim komplikacijama, je uzrok brojnih tegoba u trećem dobu. Znatno češće se javlja kod žena nego kod muškaraca. Gubitak koštane mase je kod žena ubrzan nakon menopauze, a kod oba pola nakon 65. godine života.

Zašto nastaje? 

Do bolesti dolazi kada se više kosti razgradi nego što osteoblasti mogu da nadoknade. Koštana masa se izgrađuje uglavnom do tridesete godine, a zatim, pogotovu posle četrdesete, postepeno se smanjuje (po 1% godišnje). Osteoporoza može da bude primarna i sekundarna. 

Primarna osteoporoza je posledica delovanja više faktora: genetski, hormonski, ishrana... Pretpostavlja se da se tokom života gubi više kalcijuma nego što se resorbuje. Kod primarne osteoporoze je verovatno taj proces ubrzan. Kod žena posle menopauze nije smanjena resorpcija kalcijuma, već je ubrzana razgradnja kosti. Kod njih je ustanovljeno povećano izlučivanje kalcijuma tokom noći u odnosu na period pre menopauze. Estrogen suzbija povećano izlučivanje. U odmakloj starosti je verovatno smanjena resorpcija kalcijuma, zbog češćeg nedostatka vitamina D, a i zbog smanjene fizičke aktivnosti. 

Sekundarna osteoporoza je posledica hiperglikokorticizma, hipertireoidizma, sindroma loše apsorpcije i dugog ležanja iz bilo kog razloga. 

Faktori rizika 

Nepromenljivi faktori rizika

 • ženski pol (žene četiri puta češće oboljevaju od muškaraca).
 • Postmenopauza, pogotovu ako je nastupila pre 45. godine.
 • Nedostatak testosterona kod muškaraca.
 • Familijarna sklonost ka ovoj bolesti.

Faktori rizika na koje može da se utiče

 • Prekomerno konzumiranje alkohola znatno povećava rizik
 • Ishrana siromašna kalcijumom i vitaminom D
 • Pušenje, jer sprečava dejstvo osteoblasta tj. obnavljanje kosti.
 • Nizak indeks telesne mase – jako mršavi ljudi
 • Gladovanje
 • Slaba fizička aktivnost
 • Jako intenzivna fizička aktivnost
 • Delovanje teških metala, kao kadmijum
 • Gazirana bezalkoholna pića, koja sadrže fosfornu kiselinu.  

Klinička slika 

Osteoporoza je podmukla bolest. Dok se smanjuje koštana gustina nema nikakvih tegoba. One se javljaju tek kada dođe do komplikacija. Osteoporotiče promene su najviše izražene na kičmi i karličnim kostima, pa su prelomi i bolovi tu najizraženiji. Bol u leđima i krstima nastaje zbog kolapsa dela pršljena i oštećenja nervnih korenova koji izlaze iz kičme. Druga vrsta bolova se javljaja pozadi u predelu rebarnih lukova zbog trenja rebara o karlicu, što nastaje zbog skraćenja kičme. Iz istog razloga nastaju poprečni nabori mekog tkiva. Telesna visina se smanjuje zbog skraćenja kičme i njenog savijanja u grudnom delu (kifoza). 

Prelomi, koji nastaju spontano ili posle jako malih trauma, su najkarakterističniji znak osteoporoze. Najčešći su prelomi podlaktice iznad dlana, gornjeg dela butne kosti (vrat butne kosti) i prelomi kičmenih pršljenova. 

Dijagnoza 

Dijagnoza se postavlja merenjem koštane gustine - koštana denzitometrija. Vrednosti kalcijuma, fosfora i alkalne fosfataze su normalne.  

Terapija 

U lečenju je bitna ishrana bogata belančevinama, vitaminom D i kalcijumom, kao i fizičke vežbe. Kalcijuma ima u mleku i mlečnim proizvodima, ribi, bademu, lešnicima i mahunarkama. Vitamina D ima u ribi, ribljem ulju, jajima, maslacu, pečurkama, jetri i vitaminiziranom margarinu. Dnevno treba uneti 1200mg kalcijuma i 800 jedinica vitamina D. 

Od lekova kod žena u postmenopauzi se koristi terapija hormonom estrogenom. Najefikasniji su novi lekovi iz grupe bisfosfonata, koji se koriste i kod muškaraca i kod žena. Takav je lek Bonviva (ibandronat 150mg). Uzima se jednom mesečno, što pojednostavljuje lečenje. Kod komplikacija osteoporoze koriste se analgetici (lekovi protiv bolova) i različita ortopedska pomagala.