Povraćanje u trudnoći - Emesis gravidarum

Povraćanje u trudnoći je često. Može da je oteža, pa i ugrozi. Različito je izraženo. Ispoljava se kao jutarnja mučnina (vomitus matutinus), povraćanje trudnica (Emesis gravidarum) i prekomerno povraćanje trudnica (Hyperemesis gravidarum).

 

Jutarnja mučnina (Vomitus matutinus) 

Jutarnja mučnina sa eventualnim povraćanjem se veoma često javlja u ranoj trudnoći tako da se smatra nesigurnim znakom trudnoće. To nije bolest. I pored prisutnih tegoba opšte zdravstveno stanje trudnice nije poremećeno i trudnoća nije rizična. Najkasnije do kraja trećeg meseca trudnoće jutarnje mučnine prestaju.

Posebno lečenje nije potrebno. Da bi se tegobe ublažile preporučuje se da trudnica čim se probudi doručkuje u krevetu. Tokom dana treba da uzima male i česte obroke. Tečnost treba da uzima između obroka, češće i u manjim količinama. 

Povraćanje trudnica (Emesis gravidarum) 

Povraćanje trudnica (Emesis gravidarum) je oboljenje, koje se karakteriše svakodnevnim povraćanjem, pri čemu trudnica može da uzima i zadržava hranu i tečnost te joj opšte stanje nije loše. Trudnica obično povrati nekoliko puta na dan. 

Povraćanje prolazi posle trećeg meseca trudnoće, bez obzira da li se leči ili ne. Kod nekih trudnica stanje se pogoršava. Zato ne treba čekati da povraćanje prođe samo od sebe, iako se to često dešava, već treba trudnicu lečiti.

Ishrana je ista kao kod jutarnjih mučnina. Daju se lekovi koji smanjuju osetljivost centra za povraćanje. Najčešće se daje klometol, dva puta dnevno po pola tablete. 

Prekomerno povraćanje trudnica (Hyperemezis gravidarum) 

Kod prekomernog povraćanja trudnica (Hyperemesis gravidarum) trudnica povraća 15 - 20 puta dnevno. Ona ne može da unosi i zadržava tečnu i čvrstu hranu, gubi težinu, malaksava i slabi. Organizam gubi tečnost, ima nedostatak vitamina i aminokiselina i metabolizam mu je poremećen. Degenerativne promene se javljaju na srcu, bubrezima i jetri. Poremećaj funkcije jetre se ispoljava žuticom. 

Trudnica je mršava, bleda, koža i sluzokože su joj suve sa manje ili više izraženom žuticom. Usne su ispucale, jezik je obložen, a dah miriše na aceton. Puls je ubrzan, više od 100 otkucaja u minuti, krvni pritisak nizak. Kasnije može da se javi nešto povišena temperatura. 

Ako se ne leči može doći do smrti ploda i do spontanog pobačaja. Posle njega trudnica ozdravi. Ako se trudnici ne pomogne može doći i do njene smrti. Danas se to izuzetno retko dešava. Retki su i prekidi trudnoće zbog povraćanja, sem ako nije u pitanju neželjena trudnoća. 

Terapija 

Trudnica se leči bolnički. Razgovara se sa njom da bi joj se otklonio strah od trudnoće, koga trudnica često nije svesna. Intravenski se nadoknađule izgubljena tečnost, vitamini i elektroliti. Nagon na povraćanje se otklanja Stametilom. On se prvo daje u oblitu čepića, a kasnije u obliku tableta (dva do tri puta dnevno po 5 - 10mg). Terapija se ne prekida odmah po prestanku tegoba, jer može doći ponovo do povraćanja.