Status astmatikus

Status astmatikus (Status asthmaticus) je produženi oblik astmatičnog napada u trajanju preko 24 časa. To je najteža manifestacija astme. Najčešće se javlja kod bolesnika koji dugo boluju, pogotovu ako se ne leče adekvatno, a veoma retko kao prvi simptom bolesti. 

Faktori koji favorizuju nastanak statusa astmatikusa su sekundarne infekcije, emocije, klimatske promene, greške u lečenju i dr. Oštećenja disajnih puteva, nervni i endokrini poremećaji takođe mogu da provociraju status astmatikus.

Klinička slika

Status astmatikus može da počne kao običan astmatični napad. I pored terapije napad ne prestaje već se produbljuje. Bolesnik izuzetno teško diše (dispneja) ima izraženu cijanozu (modrilo), sedi, obolno se znoji, kašlje, ali ne iskašljava. Grudni koš je maksimalono proširen. Auskultatorno se čuje oslabljeno vezikularno disanje, s jako produženim ekspirijumom i obiljem difuznih visokotonskih i niskotonskih zvižduka. Zbog opterećenja desnog srca postoji tahikardija. Krvni pritisak pada, a puls je slab. Nekad se čuje galop nad desnim srcem. Na EKG-u se ponekad vide znaci akutnog plućnog srca sa nepotpunim blokom desne grane.

Status astmatikusa može da ima nagli i burni početak. Obično je ovaj oblik statusa izazvan infekcijom. Bolesnici imaju povišenu temperaturu. Ostali nalaz je isti kao kod postepenog početka.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike i auskultatornog nalaza.

Terapija

Lečenjem produženog astmatičnog napada treba, pre svega, sprečiti smrtni ishod, zatim ukloniti tegobe, poboljšati plućnu funkciju i sprečiti naredne napade. Koriste se inhalacioni beta-dva agonisti (npr. salbutamol), koji se ponavljaju na pola sata. Primenjuju se sistemski kortikosteroidi, oksigenoterapija (kiseonik preko sonde ili maske), a u najtežim slučajevima veštačka ventilacija.

Ključne reči: status asthmaticus, status astmatikus, produženi astmatični napad, astma, bronhijalna astma, asthma bronchiale, hronična opstruktivna bolest pluća,