Trombocitoza - povećani trombociti

Povecani trombocitiTrombocitoza je stanje u kome je povišen broj trombocita u krvi, što je uvek posledica povećanog stvaranja ovih krvnih ćelija.

Ako postoji povećano stvaranje samo jednog klona trombocita to su maligne bolesti krvi - mijeloproliferativne bolesti krvi. One se zovu primarne trombocitoze ili hronične mijeloproliferativne bolesti u koje stadaju primarna (esencijalna) trombocitemija, hronična granulocitna leukemija, policitemija vera i osteomijelofibroza.

Trombociti mogu da budu iznad gornje granice kod razlicitih bolesti. To su reaktivne ili sekundarne trombocitoze koje su posledica povećanog stvaranja svih klonova. Kod nekih bolesti i stanja produkuju se citokini koji stimulišu kostnu srž na pojačano stvaranje trombocita. To se sreće kod zapaljenjskih bolesti, sideropenijske anemije i malignih bolesti (različitih organa). Mogu pojačano da se stvaraju pod uticajem nekih lekova (vinka alkaloidi).

Povećanje broja trombocita nakon terapije folnom kiselinom i vitaminom B12 je bezopasno, kao i povećanje nakon operacije i krvarenja. To je normalna reakcija organizma i zove se rebond fenomen. Tokom fizičkog rada u cirkulaciju ulaze trombociti iz rezerve što dovodi do normalnog prolaznog povećanja njihovog broja. Normalno je i povećanje nakon vađenja slezine (nakon splenektomije) koja ima ulogu skladištenja trombocita.