Akutni pijelonefritis

Pijelonefritis je veoma česta bolest bubrega, kod žena i devojčica, dok se kod muškaraca retko javlja.

Klinička slika

Bolest počinje naglo sa malaksalošću, glavoboljom, visokom temperaturom, znojenjem, mukom, povraćanjem, tahikardijom i padom pritiska. Javlja se bol u slabinama jednostrano ili obostrano. Bol je jak, nekada se širi horizontalno ili napred i naniže prema preponama, dugo traje i ima tup karakter, za razliku od bubrežnih kolika, gde je oštar, povremeno jača i slabi. Bol ne mora da bude prisutan, naročito kod dece, koja se žale na bol u stomaku ili samo imaju povišenu temperaturu. Često je prisutno učestalo, bolno mokrenje, praćeno osećajem pečenja. Urin je zamućen i može da ima neprijatan miris.

Pregled urina i dijagnoza

U urinu je prisutan veliki broj leukocita (piurija) i bakterija, a često ima i belančevina. Za postavljanje dijagnoze pijelonefritisa bitan je nalaz masivne piurije i leukocitarnih cilindara. Kreatinin i ureja u serumu su obično neizmenjeni. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike i nalaza u mokraći. Urinokultura se obavezno radi pre početka antibiotske terapije, posle tri dana, 10 do 14 dana, a zatim jednom mesečno u toku tri meseca od početka lečenja.

Terapija

Bolesnik mora da leži, unosi dosta tečnosti, a ishrana je uobičajena, raznovrsna, bez ograničenja unosa soli. Glavni lek je antibiotik, koji se primenjuje odmah ne čekajući rezultat urinokulture. Najčešće se primenjuje Bactrim, Cefaleksin, ofloksacin, ciprofloksacin, gentamicin ili tobramicin. Zatim se antibiotik menja po rezultatu antibiograma. Uz antibiotsku terapiju tegobe se veoma brzo povlače. Lečenje antibioticima traje 7 do 14 dana. Ako nakon terapije kasnije ponovo dođe do bolesti treba sprovesti urološko ispitivanje u cilju otkrivanja kamena ili vezikoureteralnog refluksa i lečiti ih. Ako je urološki nalaz uredan onda ponovo sprovesti antibiotsko lečenje, ali sada u trajanju dve do šest nedelja.

Kod trudnica sa pijelonefritisom daju se ampuje cephalosporina ili penicillina širokog spectra dejstva. Ako se infekcija ponavlja u dužem periodu davati male doze nitrofurantoina.