Kamen u bubregu - Nefrolitijaza

Nefrolitijaza je bolest stvaranja kamena, kamenca ili peska u bubrežnoj karlici, čašicama i parenhimu bubrega.

Uzrok nastanka

Muškarci češće obnoljevalu od žena. Veliku ulogu igra nasleđe, a najvažniji uzroci su zastoj mokraće i infekcija. Stvaranju kamenca doprinose alkalna reakcija mokraće, hiperkalcemija (izlučivanje kalcijuma putem mokraće), oligurija (smanjeno izlučivanje mokraće) i prisustvo jezgra kristalizacije (uromukoid nastao od soli ili belančevine oko koga će da naraste kamen). Kod bolesnika sa adenomom parotidnih žlezda se često javljaju bubrežni kamenci obostrano. Dugotrajno ležanje, iz bilo kog razloga, povećava sklonost ka stvaranju kamenaca.

Prvi znaci bolesti se obično javljaju između 30. i 50. godina. Nezna se tačno zašto se kod nekih ljudi stvara kamen, a kod drugih ne iako i oni u mokraći imaju minerale.

Sastav kamena

Kamen sadrži matriks, jedan kompleks mukoproteina, a od minerala kalcijum, magnezijum, oksalate, fosfate, mokraćnu kiselinu i cistin.

Kamen od kalcijum oksalata nastaje kod ljudi koji hranom unose velike količine mleka, često piju alkalne praškove zbog smetnji sa varenjem ili se leče vitaminom D. Ovi kamenci nastaju i kod stanja osteolize (rastvaranje kostiju ) npr. kod sarkoidoze, metastaza tumora u kostima, mijeloma, hiperfunkcije parotidnih žlezda, aminoacidurije, tubulske acidoze...

Uratni kamenci se stvaraju kod osoba koje jedu dosta mesa.

Oksalatni kamenci su češći kod ljudi koji se hrane pretežno biljnom hranom. Infekcije stvaraju uslove za nastajanje fosfatnih kamenaca.

Tegobe

Kamen nekada ne daje nikakve simptome i otkrije se slučajno pri ultrazvučnom pregledu trbuha. Najčešći znak su bubrežne kolike (bol). Bol može da bude izazvan nekim fizičkim naporom, udarom ili da se javi bez ikakvog povoda. Kolike počinju naglo sa jakim bolom u slabinama, koji zrači napred i naniže ka preponi, spoljnim polnim organima, butini ili perianalnom predelu. Veoma retko bol može da bude najjači oko pupka. Nekad osim bolova postoji meteorizam trbuha i zastoj stolice i vetrova (to su znaci paralitičkog ileusa). U toku napada bolova, bolesnici mogu da povraćaju, bledi su i preznojavaju se. Često se u toku kolika smanjuje izlučivanje mokraće (oligurija) i u njoj je prisutna krv. Kretanje pojačava bol i krvarenje. Bolovi nisu uvek u vidu kolika. Mogu da budu tupi i dugotrajni, a javljaju se u slabinama ili preponama. Ako je kamen niže u ureteru, mokrenje je dosta često, pri čemu se izmokri samo po koja kap mokraće. Bolna kriza može da traje nekoliko časova, ali može i par dana.

Komplikacije

Zapušenje mokraćnih kanala, ako potraje duže dovodi do hidronefroze. Kalkuloza zbog hiperparatireoidizma vodi u bubrežnu insuficujenciju. Infekcije su česte i ubrzavaju dalji rast kamena. Ako uz infekciju postoji i hipertenzija ubrzava se pojava bubrežne insuficijencije.

Dijagnoza

Anamneza, ultrazvučni pregled, rendgenografija trbuha služe za utvrđivanje da li uopšte postoji kamen. Za precizniju dijagnostiku i lokalizaciju služi kontrastna metoda intravenske urografije. Metoda izotopne urografije služi za određivanje opstrukcije urina. Važna je i analiza samog urina - rade se mikrobiološke i biohemijske analize. Infracrvena spektroskopija određuje molekularnu strukturu kamenca.

Lečenje

Veoma je bitno da se uporno leči infekcija. Urinokulturom se određuje koje su bakterije prisutne i na koje antibiotike su osetljive. U vreme bolnih kriza daju se analgetici. Potrebno je da se poveća unos tečnosti (izmokriti najmanje 2.5 litara mokraće). Ako dođe do zastoja mokraće, hitno interveniše urolog anterogradnom nefrostomijom ili perkutanom nefrostomijom. Veoma uspešno je razbijanje kamena elektrohidrauličnim talasima (ESWL-Extracorporeal shock wave lithotripsy).