Preponska kila ili ingvinalna hernija

Kila ili bruh je izbočenje trbušne maramice koje prolazi kroz otvor na trbušnom zidu. To izbocenje predstavlja kilnu kesu u koju upadaju trbusni organi. Preponska ili ingvinalna kila je najčešća kila trbušnog zida. Nastaje prolaskom kilne kese kroz preponski kanal. Predstavlja 80 do 90% svih kila trbušnog zida i uglavnom se javlja kod muškaraca.

Hernija može da bude urođena i stečena. Javlja se od najranijeg detinjstva i kasnije kroz sve periode čovekovog života.

Kod muškaraca kilna kesa prolazi kroz preponski kanal pored semenog kanala koji ide do skrotuma. Ova kila obično nastaje posle podizanja tereta, kašlja ili kijanja, kao i kod opšte slabosti organizma. Kilna kesa može da se spusti u skrotum i da dostigne znatnu veličinu.To je bočna preponska kila. 

Kod starijih ljudi koji često kašlju i imaju mlitav trbušni zid, obično se preponska kila ne spušta kroz spoljašnji otvor preponskog kanala (ne prolazi celom duzinom preponskog kanala). To je srednja preponska kila. Ova kila se obično javlja obostrano, lako se vraća nazad i u njoj se često nađe, pored creva, i mokraćna bešika. 

Kod žena kilna kesa sa svojim sadržajem prolazi kroz preponski kanal pored okruglih materičnih veza, koje idu do stidnih kosti. Killna kesa kod njih silazi u velike usne.To je Hernia labialis. 

Tegobe 

Tegobe se javljaju pri kretanju, radu i fizičkim naporima. Bol je najizraženija kod kile koja počinje da se javlja. Kada je kila nastala i izbočenje se jasno vidi bola uglavnom nema. Nekada se bol širi ka skrotumu (mošnice). Češća tegoba je slabost i napetost u preponama, izraženije pri hodu i obavljanju nekog posla. Ako je kila velika mogu da postoje smetnje u mokrenju. 

Komplikacije: 

Srašćenje kilne kese sa njenim sadržajem. To dovodi do većeg bola, poremećaja kretanja crevnog sadržaja i može doći do uklještenja.   Zapaljenje nastaje zbog poremećaja cirkulacije krvi u ispalim organima, povređivanja prilikom vraćanja kile u trbuh i zbog zastoja crevnog sadržaja. Zbog zapaljenja dolazi do zadebljanja kilne kese i sadržaja u njoj.   Uklještenje ili inkarceracija je najčešća komplikacija. Kod uklještenja dolazi do prestanka prolaza crevnog sadržaja kroz creva koja se nalaze u kilnoj kesi.Tada nastupa ileus i gangrena creva. Kod uklještenja postoji bol najpre difuzan, a zatim je lokalizovan na predeo kile. Stolice i vetrova nema. Bolesnik povraća, ima muku i grčeve u trbuhu. Kasnije povraća sadržaj sa fekalnim mirisom. Stanje se pogoršava i neophodna je hirurška intervencija. 

Dijagnoza 

Dijagnoza se postavlja na osnovu tegoba i pregledom pri čemu se u preponi vidi izbočenje, koje rukama može da se vrati u trbuh, a pri kašlju može da se poveća. 

Terapija

Hernije se leče hirurški, sem kod bolesnika koji iz nekog razloga ne mogu da se operišu. Nekada roditelji ne žele da se dete operiše. U tom slučaju vrši se ručno vraćanje kilnog sadržaja u trbuh i nošenje ortopedskih utega (bandaža). Postoji mogućnost da dođe do spontanog izlečenja deteta. Pri operaciji kilna kesa se otvori, njen sadržaj vrati u trbušnu duplju, kilna kesa i kilni vrat iseku i postavi mrežica da ojača trbušni zid.