Ganglion (Higrom) - cistični tumor šake

Ganglion ili higrom je dobroćudni cistični potkožni tumor mekog tkiva šake u kontaktu sa zglobnom kapsulom ili omotačem tetive.

Izgled

Ganglion je potkožno izbočenje ili oteklina veličine od nekoliko milimetara do 2cm, ređe veće. Najčešće se javlja na nadlanici u području ručnog zgloba. Na prstima je uglavnom sa bočne strane, ređe sa zadnje (može da se javi na stopalu, još ređe na drugoj lokaciji). Ponekad se nalazi u dubini ručnog zgloba, tako da se na površini ne vidi izbočenje. Izaziva neobjašnjiv bol ručnog zgloba.

Tumor je u kontaktu sa zglobom ili tetivnim omotačem. Ispunjen je želatinoznim sadržajem. Okrugao je, oštro ograničen od okoline, jasno izdiže kožu koja se pokreće preko njega (nije srasla sa tumorom). Ganglion je dobroćudni (benigni) tumor - ne prelazi u maligni. Može da se pojavi od jednom ili postepeno tokom par meseci.

Uzrok

Na nastanak gangliona mogu da utiču ponavljane mikrotraume, često vršenje pojedinih pokreta ili poremećaj toka tečnosti u zglobu i tetivnim omotačima. Zbog povećanja pritiska u omotačima na pojedinom mestu nastaje vrećica u kojoj se sakuplja tečni sadržaj. Tečnost se kreće samo u pravcu ka ganglionu. Ako se uspostavi obrnuti tok ili vrećica pukne ganglion može da nestane, što se dešava kod skoro polovine bolesnika.

Tegobe

Osim izbočenja koje zabrine bolesnika, drugi simptomi su ređe prisutni. Može da postoji bol čija jačina varira od pacijenta do pacijenta. Kod ljudi koji u svom poslu neprekidno koriste šake bol može da bude znatan. U zavisnosti od veličine gangliona i svakodnevne funkcije, pokretljivost i funkcionisanje šake mogu da budu ograničeni što je poseban problem kod muzičara i slikara. Pacijenti se, ipak, najčešće javljaju lekaru iz estetskih razloga.

Komplikacije

Moguć je poremećaj funkcionisanja šake, ponovno javljanje nakon spontanog ili hiruškog uklanjanja.

Dijagnoza

Za postavljanje dijagnoze je obično dovoljan pregled, ponekad rentgenski snimak. Izuzetno se radi biopsija (ako se posumnja na tumor mekih tkiva šake).

Lečenje

Sa hiruškim uklanjanjem se ne žuri, jer ganglion kod polovine bolesnika spontano nestaje. Kada se prvi put pojavi, imobilizacija može da bude uspešna (kod kuće i sami možete da stavite elastični zavoj). Imobilizacija se primenjuje i nakon ostalih intervencija. Sadržaj gangliona može da se izvuče špricem (injekciona aspiracija ili punkcija ciste). Tom prilikom se u cistu ubaci kortikosteroid (Kenalog, Depo Medrol), koji deluje antizapaljenjski. Nakon punkcije ganglion može ponovo da se javi, tako da se punkcija ponavlja. Nije dobro da se primena kortokosteroida u zglob višestruko ponavlja, jer može da dođe do atrofije tkiva i pojave blede fleke na koži (depigmentacija kože).

Ako se nakon višestrukog ponavljanja punkcije ganglion vraća, raste ili bolesnik ima jače tegobe (bol, trnjenje šake, poremećaj funkcije šake, slabost šake) vrši se hiruško ulkanjanje i to klasično kod kog se pravi rez na koži i cista u celini vadi. Kod endoskopskog (artroskopskog) uklanjanja pravi se mali rez i uz upotrebu kamere uklanja ganglion u celini. Prednost je u manjem rezu. Primenjuje se u nekomplikovanim slucajevima.