Supermama

Obrazac "supermame" traumatizuje psihu savremene žene. Žene koje se trude da usklade karijeru i ne manje uspešan i aktivan porodični život - idealne "supermame" su manje srećne u poređenju sa ženama koje smatraju da je normalno što ne mogu da postignu sve od jednom, otkriva studija rađena na 1600 udatih dama.

Ispostavilo se da zapošljene žene imaju manje šanse da boluju od depresije u poređenju sa domaćicama. Među zaposlenima srećnije su bile žene spremne na ustupke i svesne da ne mogu sve da urade same. One su uspevale bolje da usklade profesiju i porodični život. Žene koje su prihvatale ulogu "supermame" koja sve može sama su trpele.  

Katrin Leup sa Univerziteta u Vašingtonu je analizirala odgovore mladih žena o njihovom porodičnom i profesionalnom životu. Ispitanice su komentarisale niz ustaljenih mišljenja kao što su na primer "žena koja ispunjave sve obaveze prema porodici nema vremena za druge poslove" i "žena je srećnija ako može da ostane kući sa svojom decom".

Kada su ispitivane žene napunile 40 godina izmeren im je nivo depresije, piše The Telegraph. Žene koje su smatrale da mogu potpuno da usklade posao i porodični život češće su patile od depresije. Ne praveći kompromise one su osećale grižu savesti što nisu mogle podjednako dobro da obavljaju sve svoje dužnosti.

Izvor