U kom položaju treba da spavaju trudnice?

Žene koje spavaju tokom trudnoće na leđima mogu imati veći rizik da rode mrtvo čedo od žena koje spavaju na levom boku.

Naučnici s Novog Zelanda su u istraživanje uključili 155 trudnica koje su trudnoću završile u 28 nedelji ili kasnije rođenjem mrtvorođenčeta i uporedili ih sa 310 trudnica čije su se trudnoće završile normalno. Zaključili su da žene koje su zadnji dan trudnoće spavale na leđima ili u nekom drugom položaju od preporučenog spavanja na levom boku, imaju dva puta veći rizik da rode mrtvo čedo. Najveći rizik je kod spavanja na leđima.

Autori su uočili da kad trudnice spavaju na leđima beba ima smanjen dotok krvi (minutni volumen) i smanjeno zasićenje krvi kiseonikom.

Uredništvo BMJ-a, koje je objavilo pomenuto istraživanje, zaključuje da bi trudnicama moglo da se preporuči spavanje na desnom boku kao najbezbednije, iako rezultate ovog istraživanja treba potvrditi daljim kliničkim istraživanjima.

Izvor