Određivanje pola fetusa iz krvi trudnice

Roditelji često moraju da čekaju do kraja prve trećine trudnoće da bi saznali da li očekuju dečaka ili devojćicu. Nova tehnologija može jednostavnom analizom krvi trudnice da otkrije pol deteta već u petoj nedelji trudnoće.

Što je najvažnije čini se da je metoda 100% tačna, ističu holandski istraživači u časopisu Ginekologija i akušerstvo (Obstetrics and Gynecology). U periodu od 2003 do 2009 godine istraživači sa Univerziteta u Amsterdamu su sproveli test kod 201 trudnice. Kod 189 su bili u stanju da odrede pol. Kod svih je pol tačno određen, a rezultat je dobijen za 2 do 4 dana.

Jedna od prednosti ove metode je u tome što se pol određuje iz krvi majke već u petoj nedelji trudnoće. Ova metoda podrazumeva izolovanje DNA iz krvi trudnice, koja se zatim analizira na prisustvo gena tipičnih za y-hromozom.Traži se prisustvo gena SRY koji je odgovoran za razvoj testisa i gena DYS-14 koji kakođe određuje muški pol. Pošto žene ne poseduju ova dva gena zaključuje se da potiču od muškog fetusa.

Odsustvo dva gena tipična za muški fetus ne znači automataki da majka nosi fetus ženskog pola. Za određivanje ženskog pola u uzorcima majčine krvi traže se fragmenti DNA, specifični za DNA oca, takozvani genetski polimorfizam. Ako se takav fragment otkrije i ustanovi da ne pripada y-hromozomu zaključuje se da majka nosi fetus ženskog pola.

Vođa istraživačkog tima, Peter Scheffer, ističe da je jedna od prednosti ove metode u tome što se pol određuje jednostavno. Tradicionalne rane metode određivanja pola fetusa zahtevaju amniocentezu i analizu horionskih resica. Određivanjem pola iz krvi izbegavaju se komplikacije amniocenteze, kao i traumatizacija trudnice zbog te neprijatne intervencije. On dalje ističe da rano određivanje pola deteta, ako je potrebno, omogućuje dodatne testove za otkrivanje naslednih bolesti vezanih za polne hromozome.

Ovakva istraživanja izazivaju zabrinutost zbog mogućnosti zloupotrebe. Otvara se etičko pitanje: da li roditelji imaju pravo da biraju pol deteta? Test daje mogućnost vršenja abortusa iz nemedicinskih razloga.