Sprečavanje naslednih bolesti po ženskoj liniji

Američki naučnici su pronašli način da spreče prenos oštećenog genetskih informacija sa žene na njeno potomstvo. Pomoću presađivanja genetskog materijala može se sprečiti pojava velikog broja neizlečivih bolesti novorođenčadi  – saopštava časopis Nature.

Po rečima naučnika, njihov rad pomaže ljudima da dobiju zdravo potomstvo. Autori su naučili kako da zamene defektnu mitohondrijalnu DNA u jajnoj ćeliji primata zdravim molekulom donatora u  procesu  veštačke oplodnje.

DNA je nosilac genetskog materijala - naslednih osobina i nalazi se u jedru (srdeišnjem delu jajne ćelije). U tečnosti oko jedra (u citoplazmi) u sićušnim mitohondrijama nlazi se mitohondtijalna DNA (skaćeno mtDNA). Ona nosi nešto malo naslednih osobina (oko 15%). I muškarci imaju mtDNA, ali se na potomstvo prenosi samo majčina. U njoj su do sada naučnici otkrili oko 150 grešaka, koje dovode do pojave neizlečivih bolesti kod novorođenčeta. Po statistikama od ovih bolesti boluje jedan na 4-5 hiljada ljudi.

Metod zamene defektne mtDNA zdravom je razradio naučnik Šukrat Mitalipov (Dr Shoukhrat Mitalipov) sa svojim timom sa Oregonskog zdravstveno-naučnog Univerziteta (Oregon health & science University). U eksperimentima na rezus majmunima izdvojili su DNA iz jedra jajne ćelije životinje koja ima oštećenu mtDN. Zatim su je presadili u jedro jajne ćelije druge životinje sa normalnom mtDNA, posto su predhodno odstranili njenu DNA iz jedra.

Dobijena jajna ćelija je uspešno prošla proces veštače oplodnje in vitro (IVF) i na svet je došlo tri zdrava mladunca majmuna. Autori smatraju da njihova metoda može biti korisna u terapijske svrhe u postupku veštačke opodnje, kako bi se sprečio prenos gena naslednih bolesti sa majke na plod. Pouzdanost ove metode u medicini i ljudskoj reprodukciji tek treba proveriti.