Hormonska terapija u klimaksu i rak debelog creva

Hormonska supstituciona terapija koja se koristi da bi se umanjile tegobe klimaksa, smanjuje rizik oboljevanja od raka debelog creva. Ovo je zaključak američkih naučnika objavljen u časopisu Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.

Rukovodilac istraživanja Jill Johnson i njegove kolege sa Univerziteta u Minesoti su proučili medicinsku dokumentaciju 56.733 žena u postmenopauzi, koje su koristile hormonsku supstitucionu terapiju. Istraživanje je obuhvatilo i analizu faktora rizika za nastanak malignih bolesti. Praćenje zdravstvenog stanja ispitivanih žena je sprovedeno tokom petnaest godina.

Utvrđeno je da su žene koje su koristile hormonsku terapiju ređe oboljevale od raka debelog creva. Najbolji efekat – sniženje rizika za oboljevanje od raka debelog creva za 45% , je postignut kod žena koje su koristile hormonsku terapiju koja se sastojala od kombinacije estrogena i progesterona. Monoterapija, koja se sastojala samo od estrogena, je umanjivala rizik oboljevanja od raka debelog creva za 17 – 26% u zavisnosti od dužine hormonske terapije, izjavili su istraživači.

Mehanizam zaštitnog antitumorskog dejstva hormonskih preparata nije poznat. Po mišljenju naučnika, odlučujuću ulogu može da ima sposobnost hormona da snizi nivo inzulinzavisnih faktora rasta, koji mogu da razviju neke oblike raka.

U poslednje vreme je korišćenje hormonske supstitucione terapije u cilju prevencije osteoporoze i ublažavanja napada vrućine (valunga) i drugih neprijatnih manifestacija klimaksa je znatno opalo. To se dogodilo nakon objavljivanja rezultata više studija koji su ukazivali na povećan rizik od raka dojke, jajnika i materice, kao i infarkta.

Lekari preporučuju da se odluka o primeni hormonske terapije u klimaksu donosi individualno, uzimajući u obzir sve njene pozitivne i negativne efekte. Naravno da prevencija raka debelog creva nije glavna indikacija za primenu ove terapije. Međutim, to je izuzetno važno kod žena koje imaju naslednu predispoziciju za rak debelog creva.