Samohrani roditelj

Roditeljstvo je težak posao, a biti samohrani roditelj čini taj posao još težim. Nemate partnera kojiće vas podržati i preuzeti deo odgovornosti i svakodnevnih obaveza vezanih za podizanje dece. Sve zavisi samo od vas, a ako imate finansijske brige vaš će teret biti jaš veći.

Neki od vas su sami izabrali da budu samohrani roditelji i za to dobili podršku svoje porodice. Neki su to postali posle emocionalno traumatičnog događaja – razvoda, napuštanja ili smrti partnera – i nalazite se pod mnogo većim stresom zbog tih okolnosti. 

Biti samohrani roditelj ima i svojih lepih trenutaka. Vi i vaša deca možete ostvariti bliskost koja nije uobičajena za porodice sa oba roditelja. Možete kod sebe naći snagu i talente za koje niste znali da ih posedujete. A treba da vas ohrabri saznanje da naučna literatura pokazuje da deca koja odrastu uz jednog roditelja, uprkos svim zamkama i teškoćama, obično dobro prolaze u životu.

Zamke za samohrane roditelje

Samohrani roditelji obično divno obave zadatak podizanja dece, ali postoje izvesni rizici. Jedan od najčešćih rizika je da svoju decu tretirate kao prijatelje i osobe od poverenja. Možda ćete reći starijem detetu da je ono sada domaćin ili domaćica kuće i da se oslanjate na njega. Možda ćete deci poveravati svoja osećanja, nade i snove čineći ih prijateljima. Ako ste uzrujani zbog nečega oni će onda doći u situaciju da se roditeljski ponašaju prema vama. Međutim, deca moraju emocionalno da se razvijaju i rastu, a taj proces može da bude ometen ako budu primorani da se ponašaju kao odrasla osoba. Mada sva normalna deca mogu da preuzmu dodatna zaduženja u kući i pruže emocionalnu podršku roditelju, nijedno dete ne može preuzeti ulogu odraslog bez posledica po budući emocionalni rast i razvoj.

Dete mora da ostane dete, a to znači da mora postojati jasno razgraničenje između njega i roditelja. Deo odrastanja se sastoji u tome da dete nađe svoj put u svet, koji se razlikuje od puta roditelja, da ima veze i tajne za koje majka ili otac nikada neće saznati i da ne budu preokupirani svojim roditeljima. Suzdržite se da od deteta ne pravite svog prijatelja. Istina to vama može pomoći da se ne osećate usamljeni, ali nije u najboljem interesu deteta.

Mnogi samohrani roditelji se osećaju krivi što dete ne odrasta uz oba roditelja i zato dolaze u iskušenje da mu ropski ugađaju i ne postavljaju nikakva ograničenja. Nije razumno niti potrebno da roditelj mazi dete poklonima i ulaguje mu se. Nije pametno ni da roditelj posvećuje detetu veći deo vremena koje provodi u kući. Dete treba da ima svoj hobi, da radi domaće zadatke i pomaže u kućnim poslovima. To ne znači da izgubite kontakt. Možete povremeno proćaskati ili prokomentarisati nešto ili već kako vas raspoloženje ponese.

Majka kao samohrani roditelj

Ako dete živi bez oca, zbog razvoda ili smrti ili je rođeno van braka, njemu nije svejedno što otac nije pored njega i majka ne može lako da mu to nadoknadi. Međutim ako je majka dobar roditelj, dete može odrasti sasvim dobro prilagođeno.

Samohrana majka može biti usamljena, osećati se kao u zatvoru ili ponekad biti ljuta, a kadkad ta osećanja iskaliti na detetu. To je prirodno i neće ga suviše povrediti. Za nju je važno da nastavi da bude normalno ljudsko biće, da ne zanemaruje stara prijateljstva, karijeru i aktivnosti van kuće i ne pravi od deteta centar svog sveta. To je teško ako ima bebu ili malo dete, a nema nekoga da joj pomogne, ali može pozvati prijatelje ili u posetu povesti i bebu.

Bilo da su mala ili velika, dečaci ili devojčice, deci koja nemaju oca pored sebe potrebni su prijateljski odnosi s drugim muškarcima. Ako su u pitanju male bebe i deca stara jednu do dve godine, dosta se postiže i time što ih ponekad podseti da postoje i takva stvorenja kao što su prijatni muškarci, s dubljim glasom, drugačijom odećom i ponašanjem različitim od ponašanja žene. Za decu staru oko tri godine i stariju, sve je važnije prijateljstvo koje mogu deliti sa nekom muškom osobom. Potrebne su im prilike da se druže i osete bliskost s muškarcima i starijim dečacima. Dede, ujaci, braća, komšije, nastavnici i porodični prijatelji mogu da posluže kao očinske figure ako uživaju u društvu deteta i u situaciji su da ga često viđaju.

Deca stara tri ili više godina stvaraju sebi predstavu o svom ocu koja je za njih ideal i inspiracija, bilo da ga se sećaju ili ne. Drugi prijateljski raspoloženi muškarci koje viđaju i sa kojima se igraju daju toj predstavi suštinu. Majka može pomoći ako je gostoljubiva prema muškim članovima šire porodice ili postiče decu da se učlane u klubove i organizacije gde glavnu reč vode muškarci.

Dečaku bez oca je naročito potrebno da se igra sa drugim dečacima, svakodnevno ako je to moguće, već posle navršene druge godine i da se mahom zaokuplja dečjim zanimacijama. Majka koja ima samo jednog sina dolazi u iskušenje da ga zainteresuje za svoja hobije, ukuse i interesovanja i time mu svoj svet učini interesantnijim od sveta dečaka u kojem bi morao da se snalazi sam. Mnogo je bolje da majka deli detetova interesovanja nego ono njena. Dobro je redovno pozivati u kuću druge dečake i organizovati druženja sa njima.

Otac kao samohrani roditelj

Sve što važi za majke kao samohrane roditelje odnosi se i na samohrane očeve. Međutim, ovde je često prisutan i jedan dodatni problem. Vrlo je malo očeva u našem društvu koji se osećaju potpuno prijatno u ulozi negovatelja i vaspitača. Mnogi muškarci su vaspitani tako da veruju da su te osobe “blage” i samim tim ženskog roda. Stoga je mnogim očevima teško, barem u početku, da pružaju nežnu utehu i maženje koje je deci poterbno, pogotovu ako su mala. Vremenom stiču iskustvo i mogu da dorastu tom zadatku.

Posete drugom roditelju

Za decu je dobro da prema oba roditelja gaje ljubav i poverenje i da provode vreme i sa roditeljem koji im nije staratelj. Iako je to veliko iskušenje, nemojte da kritikujete drugog roditelja pred decom. Deca osećaju da su potomci oba roditelja i ako prihvate ideju da je jedan od njih loš, predpostavljaju da su i oni loši. Pogrešno je da ispitujete dete kako mu je bilo u poseti kod drugog roditelja. Od tog ispitivanje detetu je samo nelagodno, a na kraju se to može vratiti tako što će dete početi da oseća ozlojeđenost prema sumnjičavom roditelju.

Baka i deka posle razvoda

Važno je da deca sa bakom i dekom održe isti kontakt koji su imala i pre razvoda roditelja. Tačno je da može biti teško ostati u kontaktu s roditeljima vašeg bivšeg bračnog druga, pogotovu ako ste vi ili oni još uvek ljuti ili povređeni. Ipak pokušajte da imate na umu da deke i bake mogu da budu veliki izvor podrške i kontinuiteta za decu, tako da je održavanje kontakta sa njima vredno truda.