Faktori rizika za trombozu u trudnoći

Tokom trudnoće, u određenim okolnostima, može da dođe do formiranja ugruška. Na osnovu opsežnih analiza sastavljena je lista faktora rizika, izveštava WebMD.

Analizom 400.000 trudnoća došlo se do zaključka da najveći rizik imaju gojazne žene starije od 35 godina, koje puše. Takođe povišen rizik od tromboze imaju trudnice koje boluju od šećerne bolesti, imaju proširene vene i zapaljenjske bolesti creva. 

Gojaznoz za četiri puta povećava rizik od ugrušaka. Rizik se udrvostručuje kod carskog reza, prevremenog porođaja, krvarenja u trudnoći i rađanja najmanje trećeg deteta. Rađanje mrtvog deteta povećava rizik šest puta.

Krvni ugrušci se javljaju kod jedne do dve trudnica na svakih 1000.To je u razvijenim zemljama vodeći uzrok smrtnosti budućih majki i žena koje su se nedavno porodile. Ako se jasno istaknu faktori rizika, može na vreme da se započne preventivno lečenje npr. antikoagulantnim lekovima - lekovima koji razređuju krv.

Izvor