Prevencija i lečenje ponavljanih infekcija mokraćnih puteva

Ponavljanje infekcija mokraćnih puteva znatno utiče na kvalitet života mladih žena i žena u postmenopauzi i zato je bitno iskoristiti brojne mogućnosti prevencije ovog zdravstvenog problema.

Ako osoba ima dva ili vise puta infekciju mokraćnih puteva tokom šest meseći ili najmanje tri infekcije za godinu dana govorimo o ponavljanim infekcijama (rekurentne infekcije). Da li će za lečenje i preventivu ovih infekcija da se koristi antibiotska profilaksa, alternativna sredstva ili će lečenje da se prepusti bolesnici u mnogome zavisi od učestalosti javljanja, povezanosti infekcije sa polnim odnosom i mogućnosti saradnje sa pacijentkinjom. 

Samolečenje

Ako se proceni da je pacijentkinja odgovorna može da joj se savetuje da sama pri pojavi jasnih simptoma infekcije primeni antibiotik u trajanju 3 do 7 dana. Za samolečenje se koristi lek iz grupe hinolona ili fosfomicin koji se primenjuje u jednokratnoj dozi od 2g. Samolecenje moze da se primenjuje ako se infekcije ređe ponavljaju: jedna ili dve za godinu dana. Ako su simptomi nejasni bolesnica treba da se javi lekaru. Ukoliko su infekcije češće ne sprovodi se samolečenje već kontinuirana profilaksa antibiotikom.

Kontinuirana profilaksa 

Kod žena koje su za godinu dana imale tri ili više infekcija mokraćnih puteva ili dve u poslednjih šest meseci može da se primeni kontinuirana profilaksa antibiotikom. Antibiotik se koristi najmanje šest meseci. Pije se svako veče ili tri večeri nedeljno. Koristi se polovina ili četvrtina doze antibiotika potrebne za lečenje. Profilaksa se počinje kada je pacijentkinja zdrava.

Koristi se antibiotik na koji su u predhodnim infekcijama bakterije bile osetljive. Najčešće se koriste nitrofurantoin i trimetoprim/sulfametoksazol (Baktrim) koji se dobro podnose, zatim cefaleksin.

Efikasnost je preko 95%. Loša strana ovog načina profilakse je u tome što infekcija može da se ponovi nakon prekida profilakse, kao i mogucnost razvijanja otpornosti bakterije na antibiotik.

Infekcija vezana za seksualni odnos

Kod nekih žena infekcija se javlja nakon seksualnog odnosa. Njima se savetuje da nakon seksualnog odnosa, najdalje dva sata nakon njega popiju antibiotik. Primenjuje se neki od antbiotika na koji su bakterije bile osetljive u poslednjem antibiogramu. Te žene treba da mokre nakon seksualnog odnosa, da unose više tečnosti, posebno nakon seksualnog odnosa. Njima se za kontracepciju ne preporučuje korišćenje spermicidnih sredstava i dijafragme.

Vaginalni estrogeni

U postmenopauzi zbog manjka hormona estrogena sluzokoža vagine se menja (atrofija sluzokože) i postaje neotporna na infekciju. Atrofičnu sluzokožu lako naseljavaju crevne bakterije, a zatim se iz vagine šire na mokraćnu cev i bešiku. Primenom estrogena sprečava se "propadanje" sluzokože i održava se normalna mikroflora vagine što otežava prodiranje bakterija. Bezbednost dugotrajne primene vaginalnog estrogena nije ispitana tako da se ne propisuje svim ženama u postmenopauzi koje imaju broblema sa bešikom.

Brusnica

Zna se da  blokira vezivanje E. colli za ćelije sluzokože mokraćnih puteva i time sprečava ponavljanje infekcija mokraćnih puteva. Posebno je efikasna kod mladih žena. Još se ne primenjuje kao lek jer nije određeno koja vrsta brusnice treba da se koristi, u kom obliku (sok, tablete ili čaj) i kolikoj dozi tj. kolika je dnevna doza aktivne supstance. Sok nije zgodan za dugotrajnu profilaksu. Najbolje bi bile tablete ili kapsule brunice, ali nije određena doza aktivne supstance. Na postojećim suplementima je uglavnom nejasno naznačena količina aktivne supstance.

Probiotici

Probiotici sprečavaju ponavljanje infekcija mokraćnih puteva blokiranjem mesta za koja se vezuju patogen bakterije. To postižu stvaranjem jedinjenja koja uništavaju bakterije, podsticanjem formiranja antizapaljenjskih citokina i menjanjem kiselosti mokraće. Dva puta dnevno se piju probioici koji sadrže GR-1 i RC-14,dok se vaginalni probiotici primenjuju jednom ili dva puta nedeljno.

Imunostimulirajući lekovi

Imunostimulirajući lekovi su vakcine koje stimulišu organizam da proizvodi antitela protiv najčešćih izazivača infekcija mokraćnih puteva. U toku su ispitivanja više sredstava. Najviše ima podataka o efikasnom delovanju vakcine OM-89 koja sadrži delove 18 različitih serotipova E.colli najčešćeg izazivača infekcije mokraćnih puteva. Vakcina se pije. Stimuliše limfno tkivo sluzokože creva da proizvodi antitela. Preventivno deluje najmanje šest meseci nakon prestanka uzimanja.

Lečenje ponavljanih infekcija

Lečenje ponovljenje infekcije (rekurentne infekcije) je isto kao lečenje prve infekcije s'tim da urinokultura nije obavezna, jer može da se koristi antibiotik koji je ranije bio efikasan. Za razliku od nekadašnje dugotrajne antibiotske terapije današnja kratkotrajna terapija je podjednako efikasna u eliminaciji uzročnika uz brojne prednosti kao što su bolja saradnja pacijenta, manji broj neželjenih dejstava i ređa pojava rezistencije bakterija.