Atraktivni muškarci imaju manje sperme

Što je muškarac privlačniji to je manje sperme u njegovom ejakulatu. Do tog zaključka je došla grupa naučnika Univerzitetskog koledža London (University College London) i Oksfordskog Univerziteta (University of Oxford) pod rukovodstvom Sam Tazzyman-a. Rezultate ovog istraživanja je objavila pres-služba Univerzitetskog koledža London.

Da bi uočili vezu između količine sperme i broja sparivanja, naučnici su napravili matematički model različitih strategija razmnožavanja životinja.

Podaci dobijeni istraživanjem su pokazali da je broj spermatozoida u ejakulatu obrnuto proporcionalan broju parenja. Pronađen trend naučnici su objasnili činjenicom da svaka osoba nastoji da pronađe najefikasniju strategiju za reprodukciju u skladu sa brojem seksualnih partnera. Što osoba može da ima više seksualnih partnera-to ima manje sperme (i obrnuto).

Optimalna strategija reprodukcije podrazumeva veći broj potomaka. Atraktivniji mužjaci su u stanju da oplode više ženki u poređenju sa manje privlačnim, tako da oni moraju imati više sperme tokom parenja da bi mogli da ostave potomstvo. Model bi mogao da se primeni i na ljudsku vrstu.

Po rečima Tazzymana dalja istraživanja će biti usmerena ka utvrđivanju relevantnih zakonitosti koje postoje kod muškaraca iste privlačnosti koji produkuju različitu količinu sperme.