Infarkt miokarda izazvan nesanicom

Kvalitet sna je povezan sa zdravljem srca i krvnih sudova. Skraćenje sna povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Noćni san koji traje kraće od 7.5 sati je u 33% slučajeva kriv za pojavu kardiovaskularnih bolesti kao što su infarkt miokarda i moždani udar. Rezultati naučnika su objavljeni u časopisu «Arhiv američke medicinske asocijacije internističkih bolesti.

Japanski istraživači su 50 mesci pratili san 1255 osoba obolelih od hipertenzije. Danonoćno su kontrolisali krvni pritisak, dužinu sna i vaskularne komplikacije, kao što su infarkt miokarda i cerebrovaskularni inzult – šlog.

Lekari su registrovali 99 slučaja kardiovaskularnih komplikacija i ustanovili da je među onima koji su spavali kraće od 7.5 sati rizik da dobiju srčani ili moždani udar 2.4 puta veći nego kod onih koji su spavali duže od 7.5 sati. Osim toga pronađeno je da su više sklone kardiovaskularnim bolestima osobe kod kojih je pronađen visok krvni pritisak tokom noći. Kod starijih osoba obolelih od arterijske hipertenzije kratak san se pokazao kao predskazivač kardiovaskularnih komplikacija, šloga i infarkta.

Neadekvatan san je takođe povezan sa povećanjem rizika za nastanak gojaznosti, dijabetesa, srčanih bolesti uključujući i tzv. noćnu hipertenziju i apneju tokom sna.