Krivošija, krivi vrat, tortikolis

Kriv vrat (tortikolis) je deformacija sa nagnutošću glave na jednu stranu i okrenutim licem na drugu stranu. Dete može da ima kriv vrat još od rođenja ili da to nastane kasnije.

Deformitet može da nastane tokom života zbog problema sa vidom (dete ima diplopije), zgrčenih mišića vrata (usled kontrakture mišica vrata), ožiljaka na koži nastalih zbog opekotina ili povreda. Kriva šija može da nastane kao posledica zapaljenja limfnih sudova vrata. Kod deformacije kičme (skolioza) dolazi do krivljenja vrata, takođe i kod lošeg držanja tela (bez deformacije). Neke psihičke bolesti (histerični tortikolis) i poremećaji nervne stimulacije mišića mogu biti uzrok tortikolisa. Reumatske bolesti, tuberkuloza (Potova bolest) i povrede vrata takođe mogu biti uzrok.

Urođeni tortikolis je prisutan na rodenju. Beba ima asimetrično lice i roditelji obično primećuju da ima jedan obrašćić malo veći. Postoji slabija razvijenost mišića glave i vrata na oboleloj strani (hipotrohija) uz deformitet kičme (promena na sternokleidomastoidnom mišicu i kompenzatorna skolioza). Kod deteta su glava i vrat savijeni na jednu stranu, a lice je okrenuto na drugu stranu. Ukoliko tortikolis nije jako izražen roditelji tek kasnije primećuju da dete ne drži pravo glavu.  

Uzrok urodenog tortikolisa je do sada nepoznat. Verovatno postoji više činilaca koji utiču kao poremećaj embriogeneze, položaj ploda u materici, nasleđe i sl.

Izgled

Izgled tortikolisa zavisi od stepena skraćenja mišića vrata i uzrasta deteta. Najčešće se još na rođenju vidi asimetrija lica i hipotrofija mišića lica i vrata. Oko druge nedelje posle rođenja se na donjem delu vrata vidi izbočina veličine lešnika, koja se gubi posle drugog meseca života. Kasnije se vidi da je vratni mišić (mišić sternocleidomastoideus) skraćen i zategnut. Glava je nagnuta na obolelu stranu (vratom prema ramenu), a lice gleda naviše ka zdravoj strani. Kičmeni stub se savija u smislu ispupčenja prema zdravoj strani, a savijanja ka bolesnoj (kompenzatorna skolioza sa konkavitetom na zahvacenoj strani).

Lečenje

Lečenje tortikolisa treba započeti čim se deformitet primeti. Fizikalna terapija se sastoji u vežbama kojima se isteže skraćeni m.sternokleidomastoideus. Ukoliko se sprovede u prvoj godini života uspešna je u 95-100 % obolelih. U slučaju neuspeha fizikalne terapije ili kasno započetog lečenja, neophodno je hirurško lečenje. Njime se preseca pripoj skraćenog mišića, vrši njegovo produženje ili odstranjenje. Nakon operacije se kratko vreme vrat drži nepokretnim (imobilizacija Šancovom kragnom). Zatim se nastavlja fizikalna terapija kojom se postiže ispravljanje vrata.