Da li je savršenstvo mana?

Osobe koje stalno teže da sve urade maksimalno dobro i nikada nisu zadovoiljne onim što su uradile, jer smatraju da uvek može bolje, žive pod velikim stresom i imaju velike šanse da naruše svoje psihofizičko zdravlje.

Opširnije...