Transplantacija jetre

Transplantacija jetre je kod obolelih od ciroze i komplikacija portne hipertenzije često jedina nada. Prvu uspešnu transplantaciju jetre je uradio Thomas Starzl 1967. godine u SAD, dok je prvu transplantaciju u Evropi uradio Roy Calne 1968. godine. Do ekspanzije transplantacije je došlo tek 1980. godine kada je pojednostavljeno čuvanje organa, uvedena veno-venska by pass procedura i Ciclosporin A kao imunosupresiv. 

Opširnije...

Da li je savršenstvo mana?

Osobe koje stalno teže da sve urade maksimalno dobro i nikada nisu zadovoiljne onim što su uradile, jer smatraju da uvek može bolje, žive pod velikim stresom i imaju velike šanse da naruše svoje psihofizičko zdravlje.

Opširnije...