Da li je savršenstvo mana?

Osobe koje stalno teže da sve urade maksimalno dobro i nikada nisu zadovoiljne onim što su uradile, jer smatraju da uvek može bolje, žive pod velikim stresom i imaju velike šanse da naruše svoje psihofizičko zdravlje.

Ljudi koji stalno teže savršenstvu su perfekcionisti. To je njihova karakterna osobona. Težnja ka perfekciji tj. potreba da budemo što bolji i da sve radimo maksimalno dobro je u suštini pozitivna odlika svake normalne osobe. Naravno to važi ako je u određenim granicama, ako je u skladu sa čovekovim mogućnostima. Postoji pozitivan i negativan perfekcionizam.

Pozitivan i negativan perfekcionizam

Kod pozitivanog perfekcionizma se postave realno visoki ciljevi, koji se zatim redom i ostvaruju. To osobu čini veoma srećnom i ona je spremna za dalje uspehe.

Sa druge strane, ako se postave nerealno visoki ciljevi to čini negativan perfekcionizam. Takva osoba sebi postavi visoke ciljeve u više oblasti i ne može da ih ostvari. Iako je u mnogim oblastima veoma uspešna, neće biti zadovoljna i tražiće još, jer će stalno imati utisak da to nije dovoljno dobro. Kod njih i beznačajna omaška znači «smak sveta» i nastupaju dani kada se osećaju loše.

Koje su osobine "okorelog" perfekcioniste?

  • Svaki posao mora savršeno da uradi
  • Nikada nije zadovoljan rezultatima svog i tuđeg rada
  • U poslu veliku pažnju posvećuje sitnicama
  • Jedan isti posao radi više puta
  • Stalno strepi da ne pogreši
  • Ima jako razvijen osećaj krivice i samokritike
  • Preosetljiv je i zabrinut
  • Svoje stvari drži "pod konac"
  • Ima stalno potrebu za priznanjima
  • Nema vremena za odmor i opuštanje

Za perfekcionistu ne postoji sredina. Zbog te pogrešne životne filozofije mogu doći u situaciju da se dosta dvoume kako da postupe da ne bi pogrešili. Iz straha da ne ispadnu glupe, takve osobe mogu razviti strah od samootkrivanja i razmenjivanja osećanja sa drugima pa ih i okolina odbacuje.

Perfekcionisti sami sebi naprave veliki pritisak koji ih može dovesti do hipertenzije, dijabetesa, anksioznosti i depresije.U ekstremnim slučajevima može dovesti čak i do samoubistva. Perfekcionizam se češće javlja kod muškaraca nego žena.

Da li treba da se leči perfekcionizam?

Ako perfekcionizam remeti čovekovo psihofizičko zdravlje, svakako da je potrebno lečenje. Psihoterapija se u poslednje vreme koristi za lečenje posledica perfekcionizma. Pokazalo se da su razgovori, pogotovo grupni veoma efikasni.