Muškarci i žene su dva sveta

Muškarce i žene se različito bore sa psihičkim problemima i drugim bolestima.

U čaopisu Abnormal Psiychology naučnici ističu da u medicini treba da postoji poseban pristup pacijentima u zavisnosti od njihovog pola. Razlika između polova je posebno očigledna kod mentalnih poremećaja, piše The Times of India.

Kako ističu naučnici Univerziteta u Minesoti kod žena se češće dijagnostikuje anksioznost ili depresija, kod muškaraca asocijalno ponašanje i bolesti zavisnosti.

Kod nekoliko najčešćih mentalnih poremećaja stručnjaci su analizirali razlike u vezi sa polom. Žene koje pate od anksioznosti uglavnom kriju svoje emocije što ih vodi u usamljenost, depresiju i otuđenost. Sa druge strane anksiozni muškarci češće ispoljavaju svoje emocije. To ih vodi u agresivnost, impulsivnost i neprikladno ponašanje.

Tendencija da zadržavaju emocije u sebi ili ne, utiče na različito ponašanje muškaraca i žena koji boluju od istih bolesti.

Pri lečenju žena lekari treba da se fokusiraju na kognitivne sposobnosti žena (mišljenje, pamćenje, učenje...) i da im pomognu da se nose sa teškoćama i bolestim. Time se kod njih sprečava pojava depresije ili anksioznost. Kod muškaraca tretman treba da bude usmeren ka planiranju akcije ili prevođenju agresivnog ponašanja u pozitivno.

Izvor